GPS proti tsunami

17. květen 2012

Satelitní systém GPS by mohl varovat obyvatelstvo před ničivou vlnou tsunami výrazně dřív, než jsme toho schopni v současnosti.

Příkladem pozdního varování před vlnou tsunami je velké zemětřesení Tohoku v Japonsku, které loni v březnu mj. vedlo ke katastrofě v jaderné elektrárně Fukušima. Seismometry sice ihned zareagovaly a ohlásily zemětřesení už 8 sekund po prvním otřesu, ale geofyzikům se nepodařilo okamžitě a přesně stanovit sílu zemětřesení. Právě přesné určení síly čili magnitudy zemětřesení ukáže, jestli jako jeden z následků přijde vlna tsunami a jak bude tato vlna ničivá.

První měření určily magnitudu zemětřesení na 7,1 stupňů Richterovy stupnice. Za 20 minut ale došlo k opravě - zemětřesení ve skutečnosti mělo magnitudu 9 stupňů. A za pouhých 10 minut už vlna tsunami udeřila na japonské pobřeží. Seismometry jsou sice velmi dobré při odhalování slabých zemětřesení, ale velmi nepřesné při měření síly velkých zemětřesení. Ta totiž nejsou příliš prudká, ale jsou většinou spojena s extrémně velkými pohyby zemských mas.

Skupina odborníků z NASA a různých univerzit proto navrhla systém na bázi přijímačů GPS, který by sílu vznikajícího zemětřesení vyhodnotil mnohem rychleji a spolehlivěji. Pokud by totiž stovky přijímačů GPS např. v oblasti Pacifiku v reálném čase neustále vysílaly data o své poloze, bylo by možné velmi rychle odhalit podezřelé pohyby zemské kůry. Podle výpočtů by takřka ve zlomcích sekundy bychom byli schopni tyto pohyby zmapovat. Díky rychlému získání velkého množství dat by bylo možné téměř okamžitě určit epicentrum zemětřesení. Vznik a průběh vlny tsunami bychom předpověděli o mnoho minut či dokonce desítek minut dříve, než to umíme dnes pomocí seismometrických systémů.

Zdroj: Popular Science, Nature

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio

Více z pořadu