Generál Alois Eliáš

14. březen 2014

V rozhlasovém archivu vám tentokrát nabízíme ukázky z dosud nezveřejněných projevů generála a popraveného předsedy protektorátní vlády Ing. Aloise Eliáše.

0:00
/
0:00

Je skutečně málo osobností české historie, o kterých se dá tvrdit, že jsou svědomím národa. Většinou se toto okřídlené sousloví používá tam, kde by se slušelo pomlčet, nebo nedávat do souvislosti s oborem lidské činnosti, který s národem má společné pouze divadelní jeviště.

Generál Alois Eliáš byl vskutku tím, kdo získal heroický status nejen za svého života, ale také - jak se ukázalo - hlavně po své smrti.
Nacistický i komunistický režim mají mnoho vnitřních spojitostí i vnějších podob. Jednou z nich je vymazat z dějin ty, kteří nebyli jednoznačnými přívrženci těchto ideologií. Nebyli to pouze němečtí nacisté, kdo si na černou listinu zapsal Aloise Eliáše, po roce 1948 k nim přibyli (jak jinak) i čeští komunisté.

V následující ukázce hovoří Alois Eliáš coby ministr dopravy 22. prosince 1938, měsíc po přičlenění Sudet k Velkoněmecké říši:

Pokud se často klišovitě říká, že Češi jsou národem udavačů, a přitom se neuvádí žádný relevantní příměr - srovnáme-li počet aktivních udavačů za nacistické okupace na počet obyvatel, mnohem hůř by dopadli Francouzi, Belgičané, Holanďané, Norové a další - tak osobnost generála Eliáše dokazuje, že podobná tvrzení značně kulhají. Vždyť jediným popraveným předsedou vlády země, která žila pod německou okupací, byl právě český generál. Potvrzuje to také fakt, že flagelantská sebehodnocení národních dějin spíš zamlžují, než aby otevřeně pojmenovávala fakta.

Generál Eliáš s manželkou

6. srpna 1940, zhruba rok před svým zatčením, mluví - již jako předseda protektorátní vlády - Alois Eliáš o významu tehdejších žní...

Generál Alois Eliáš byl nacisty popravený 19. června 1942. To znamená přesně před 65 lety.

Zvukovou podobu tohoto článku můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 15. 6. 2007 v 18:00.

autor: Petr Mančal
Spustit audio