Gangsterský gen

Samopaly, pušky a pistole

Podle nové studie genetika neovlivňuje jen to, jak snadno mladý Američan podlehne svodu gangů, ale také to, jak ochotně bude používat zbraň.

Nízká hladina mozkového enzymu monoaminooxidázy A (MAOA) bývá spojována s agresivnějším chováním. Vědce z Floridské státní univerzity v Tallahassee proto zajímalo, jak to s enzymem vypadá u mladistvých, kteří se ve velkých amerických městech sdružují do gangů. Výzkum uskutečnili od roku 1994 do roku 2002. Během této doby vědci shromáždili genetický profil víc než 2000 mladých dívek a chlapců. Prostřednictvím dotazníků zjišťovali, jaké mají tyto děti zkušenosti s gangy a používáním zbraní.

Zjistili, že určitá varianta genu pro MAOA, spojená s nízkou aktivitou enzymu, několikanásobně zvyšuje šanci, že se mladý chlapec stane členem gangu. Ve skupině chlapců s touto variantou genu jich mělo zkušenost s gangy celých 42 %. A co víc, u majitele této genové varianty je také dvojnásobně vyšší riziko, že použije zbraň, než u člena gangu s vyšší hladinou enzymu.

Autoři studie však varují, že jejich výsledky by se neměly přeceňovat. Rozhodně neznamenají, že by se člověk s nízkou hladinou enzymu musel stát členem gangu - a naopak. Nakolik se "gangsterský gen" u dítěte projeví, totiž záleží především na okolním prostředí.