Extrakt ze špenátu vyrábí elektřinu a vodík

Výzkumníci z izraelského technologického ústavu Technion vytvořili zvláštní bio-foto-elektro-chemický článek (bio-photo-electro-chemical cell – BPEC), jehož podstatná složka vycházela z jednoduchého membránového extraktu ze špenátových listů.

K řádné funkci zmíněného bio-foto-elektro-chemického článku pak bylo potřeba jen zajistit přísun vody a přístup slunečního světla. Následkem toho začal článek vyrábět elektrický proud, vodík a kyslík. Bio-foto-elektro-chemický článek přitom využívá přirozeného fotosyntetického procesu, který probíhá v samotných buňkách špenátových listů.

Tento proces sám o sobě zapojuje energii fotonů do elektrochemického procesu, který produkuje energii uchovávající organické molekuly. Tyto molekuly pak slouží jako palivo v různých metabolických procesech jak rostlinného, tak živočišného světa. Aby vědci změnili elektrochemický proces na přímou tvorbu elektrického proudu, přidali do roztoku speciální železitou sloučeninu.

Tím došlo k propojení přírodních biologických membrán s elektrickým obvodem, díky čemuž mohl článek začít vyrábět elektrický proud. Když tento elektrický proud vědci posílili ještě dalším proudem, vyráběným malým přídavným fotovoltaickým článkem, mohli vyráběnou energii ukládat i do chemické formy. Jmenovitě šlo o vodík, který je velmi ekologickým palivem. Jeho spalování totiž probíhá bez tvorby toxických odpadních látek, na rozdíl od případu spalování uhlovodíků. Produktem spalování vodíku je samozřejmě opět voda, která stála na začátku jeho výroby v bio-foto-elektro-chemickém článku.

Zdroje: Phys.Org 1, Phys.Org 2