Etika v lékařství v době pandemie: Rozhoduje o poskytnutí ventilátoru věk pacienta, nebo ne?

28. duben 2020

Rozhodování lékařů v době pandemie se podobá válečném stavu. Plicní ventilátory se v některých zemích staly vzácnými zdroji. Lékaři tak často stojí před těžkým rozhodnutím, komu ventilátor poskytnout, a komu nikoliv. Jaký je pohled etiky na takové rozhodování?

Pokud je plicní ventilátor vzácným zdrojem, měl by o jeho použití rozhodovat podle amerického bioetika Franklina Millera věk pacienta. Pokud je mu více než 70 let a trpí i jinými chorobami, měl by přístroj dostat spíše mladší pacient.

Ve chvíli, kdy z věku děláme skupinový výběr, zavání to diskriminací.


Etik David Černý z Centra Karla Čapka

Při výběru člověka, kterému poskytneme vzácný zdroj, kritérium věku ale určitou morální relevanci má. „Říká se tomu deprivační pojetí špatnosti smrti. Pokud zemře 20letý člověk, připraví ho to o velký kus života. Oproti tomu 80letého pacienta o menší. Při takovém úhlu pohledu můžeme říct, že pro starší lidi je smrt ’méně špatná’,“ říká David Černý.

Čtěte také

Etik ale zdůrazňuje, že takové případy musejí být posuzovány individuálně. Zdravý osmdesátník s celkem slušnou prognózou je pro lékaře lepším kandidátem v porovnání s dvacetiletým, který trpí zhoubným onemocněním. Zařazování do skupiny 80letých zde ale nesmí hrát žádnou roli.

Pouze pomocné kritérium

Odborníci se shodují na tom, že pokud to situace dovoluje, měla by být pro lékaře rozhodující i jiná kritéria než jen samotný věk. Podle předsedkyně Etické komise České lékařské komory Heleny Stehlíkové je potřeba zvážit, jestli pacient léčbu potřebuje a jestli je zde předpoklad, že léčba bude fungovat.

„Věk vždy může být pouze pomocným kritériem, ale nikdy by neměl být kritériem jediným,“ souhlasí také Tomáš Doležal z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. „Rozhodující jsou zejména klinická kritéria, i když finálně jde o volbu etickou.“

Čtěte také

Tento princip se dodržuje i v mimořádných situacích. „V rámci krizových scénářů ale hraje roli i princip obecného zdraví, princip efektivní alokace vzácných zdrojů,“ vyjmenovává Doležal. „A konečně i principy utilitaristické etiky, zejména princip maximalizace užitku. Ten je dán počtem zachráněných životů.“

Z etického hlediska je podle Davida Černého důležitý i etický úmysl lékaře, který v případě, že léčbu nenasazuje či ukončuje, sice předvídá zhoršení zdravotního stavu pacienta, není to ale v jeho úmyslu. Jeho cílem je poskytnout třeba plicní ventilátor pacientovi, který má větší šanci na uzdravení.

Taková rozhodování na lékaře vytvářejí velký tlak. Podle Davida Černého by proto řešením mohlo být založení komise.

„Taková ’komise pro triáž’ by měla rozhodovat za ošetřující lékaře, aby emoční nálož komplikované situace byla rozložena rovnoměrněji mezi jednotlivými lékaři,“ uvažuje Černý.

Etickým aspektům spojeným s pandemií se v rámci Akademie věd České republiky věnuje web www.etikaepidemie.cz.

Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.