Draví vodomilní dinosauři

25. únor 2010

Draví spinosauři na souši asi moc nelovili. Izotopová analýza jejich fosilií ukazuje, že většinu času trávili ponoření ve vodě. Tento objev také může vysvětlit to, jak spinosauři dokázali koexistovat po boku dalších velkých dravců, jakými byli tyranosauři.

Dravý spinosaurus Baryonyx walkeri měl protáhlou "krokodýlí" lebku s čelistmi plnými kuželovitých zubů. Tento tvar se zásadně liší od zakřivených zubů s pilovitým okrajem, kterými disponovali tyranosauři a jiní masožravci. Paleontologové proto už v době objevu tohoto druhu předpokládali, že baryonyx se živil především rybami. Tuto domněnku později potvrdil objev částečně strávených rybích šupin ve fosilizovaném střevě. Vedle šupin se zde ale vyskytovaly i zbytky jiných druhů dinosaurů a pterosaurů, což vedlo k otázce, nakolik vlastně byli baryonyx a další druhy spinosaurů vázané na vodu.

Vědci z Lyonské univerzity se ji rozhodli zodpovědět pomocí izotopové analýzy. Terestrická zvířata ztrácejí dýcháním a odpařováním pokožkou velká množství vody, která obsahuje kyslík ve dvou izotopových formách. Lehčí izotop 16O s vodní párou uniká z těla ve větším množství než těžší izotop 18O, který se hromadí ve tkáních. Vodní zvířata ztrácejí menší množství vody a výměna tekutin v jejich těle je rychlejší, takže těžší izotop se nestíhá hromadit Důsledkem je, že vodní zvířata mají ve svých tkáních nižší množství izotopu 18O než suchozemská zvířata.

Vědci shromáždili údaje o izotopovém složení zubní skloviny 133 druhů zvířat z období křídy - od vodních krokodýlů po spinosaury a nepochybně suchozemské druhy dinosaurů. Zjistili, že ve tkáních spinosaurů je významně menší množství kyslíku 18O než u suchozemských dinosaurů. Ale mezi izotopovým složením zubů krokodýlů a spinosaurů žádný významný rozdíl neexistoval. Autoři studie tvrdí, že jde o jasný důkaz vodního života spinosaurů.

Model baryonyxe, Natural History Museum London

Jiní vědci se trochu pozastavují nad tím, že se u spinosaurů navzdory životu ve vodě nevyvinuly žádné ploutvovité končetiny nebo ocas, který by usnadňoval plavání. Dalším argumentem proti "vodomilným spinosaurům" je možnost, že jejich rybí dieta s nízkým obsahem těžšího izotopu kyslíku ovlivnila izotopový poměr. Francouzští palentologové ale oponují, že i kdyby se spinosauři živili pouze rybami, stejně by na souši ztráceli velké množství vody - což by se na izotopovém profilu muselo projevit.

Zdroj: Nature News

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio