Děti neandrtálců se při porodu neotáčely

Rekonstrukce novorozeného neandrtálce

Děti neandrtálců sice měly stejně velkou hlavičku jako děti Homo sapiens, ale na svět přicházely jednodušším způsobem.

Porod je pro ženy mnohem obtížnější než pro samice jakýchkoli jiných primátů. Stavba pánve žen 500 tisíc let starých archaických lidí i 1,2 milionu let starých Homo erectus a 3 miliony let starých australopitéků umožňovala, aby dítě jednoduše vyklouzlo porodními cestami. U moderních lidí ovšem došlo k takovým změnám anatomie, které dítě nutí cestou porodním kanálem rotovat. Paleoantropologové zatím předpokládali, že rotace dítěte v porodních cestách se v evoluci objevila ještě předtím, než se od sebe oddělili naši předkové a neandrtálci.

Teorii bylo obtížné ověřit, protože zatím byla objevena jen jediná fosilní pánev neandrtálské ženy, která byla roztříštěná na kousky. Počítačová tomografie nyní vědcům z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii umožnila pánev virtuálně složit a vymodelovat na ní pravděpodobný průběh porodu. Model ukázal, že porodní cesty neandrtálek se mnohem více podobaly Homo erectus než moderním ženám. To znamená, že porod byl sice kvůli velké hlavičce dítěte stejně obtížný jako u dnešních žen, ale nevyžadoval rotaci dítěte v porodních cestách.

Rekonstrukci porodu neandrtálské ženy popisuje článek, který tento týden vychází v Proceedings of the National Academy of Sciences.