Denisa Hejlová

Docentka, garantka oboru strategická komunikace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, konzultantka v oblasti komunikace

Jsem jednou z pravidelných komentátorek v pořadu Jak to vidí...

Co dělám mimo rozhlas:

Jsem garantkou oboru strategická komunikace na FSV UK. Dříve jsem zde vedla katedru Marketingové komunikace a public relations, kde máme několik stovek studentů v bakalářském oboru Komunikační studia – specializace marketingová komunikace a public relations, v magisterském oboru Strategická komunikace a v doktorském studijním programu Mediální a komunikační studia.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás