Cesta Erwina Dubského do Japonska

24. leden 2007

Šlechtic Erwin Dubský se v letech 1874 až 1876 plavil kolem světa na korvetě Erzherzog Friedrich. Jedním z jeho cílů bylo předat poselství, které poslal rakouský císař svému japonskému protějšku, což se podařilo. Dále měl vyfotografovat zatmění Slunce, což se mu podařilo také, a zjistit možnosti kolonizace Bornea.

Výsledkem této cesty nebyly žádné převratné objevy či významné politické úspěchy. A po tolika letech by nejspíš upadla v zapomnění, kdyby nebylo zcela náhodně před dvěma lety objeveno na zámku v Lysicích, který byl sídlem šlechtického rodu Dubských, několik fotoalb s fotografiemi, jejichž autorství bylo do té doby Dubskému přisuzováno. Ukázalo se však, že Dubský pouze shromáždil na své cestě po Japonsku fotografie tehdejších japonských fotografů a sbírka tedy ve skutečnosti představuje počátky japonské profesionální fotografie. Poslechněte si, jak to s cestou Erwina Dubského do Japonska bylo.

Japonsko bylo v době příjezdu Erwina Dubského otevřeno západnímu světu jen krátce, po dlouhodobé izolaci, která trvala 251 let. Skončila v roce 1854, kdy bylo Japonsko přinuceno otevřít své přístavy pro americké obchodníky. Následujících 20 let bylo ve znamení mnoha reforem, díky kterým se začalo Japonsko západnímu světu přizpůsobovat, často na úkor své vlastní kulturní identity.

Erwin Dubský si ze své cesty přivezl mnoho suvenýrů, které po svém návratu vystavil. V následujících desetiletích a především po druhé světové válce, kdy musel rod Dubských zámek v Lysicích opustit, se většina exponátů poztrácela. Ale unikátní sbírka fotografií, která měla to štěstí, že se o její vzácnosti nevědělo, zůstala schovaná v depozitáři zámku. Jak se ji podařilo objevit, to nám řekne sám nálezce, Filip Suchomel.

V současné době je sbírka fotografií vystavena v pražské Galerii Rudolfinum. Název výstavy zní Námořní deník Erwina Dubského a více vám o ní řekne ředitel Galerie Rudolfinum PhDr. Petr Nedoma.

Zvukovou podobu tohoto příspěvku naleznete také v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 19. ledna 2007.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio