Česká republika už zná své největší hlavy

11. listopad 2005

Ve čtvrtek 10. listopadu byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Česká hlava 2005. V rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava udílela letos odborná porota už po čtvrté ocenění pro nejvýznamnější počiny v oblasti vědy a techniky.

Ceny se udílely v osmi kategoriích. Letošní novinkou je Národní cena vlády ČR Česká hlava za celoživotní vědecký přínos. Její nositel je znám už od října. Je jím zakladatel elektronové mikroskopie a spolutvůrce elektronových mikroskopů prof. Armin Delong.

Další kategorií je cena Invence, která se uděluje za objev uskutečněný v posledních několika letech. Cenu získali prof. Blanka Říhová, ředitelka Mikrobiologického ústavu akademie věd ČR, a prof. Karel Ulbrich, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR za Polymerní léčiva s cytostatickými a imunomodulačními účinky, která umožňují nové způsoby léčby nádorů. Třetím oceněním je Patria, cena Unipetrol, a.s. - uděluje se osobnosti, která se úspěšně prosadila v posledních několika letech v zahraničí a získal ji chemik prof. Josef Michl.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je udělována firmě, v tomto případě společnosti EVEKTOR za vývoj nového letounu VUT 100 Cobra. Další tři ocenění jsou určena doktorandům, magistrům či bakalářům a středoškolákům za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost. Jejich nositeli jsou Dr. Denisa Bordag za práci v oblasti experimentální psycholingvistiky, Mgr. Vít Bubák za diplomovou práci o Modelování českého kapitálového trhu pomocí metod vysokofrekvenčních časových řad a za Vysokorychlostní optické datové pojítko byl oceněn student gymnázia Jan Šváb.

Logo

Nadační fond Česká hlava nezapomíná také na ty, kteří vědecké a technické objevy zprostředkují veřejnosti, tedy na novináře. Těm, kteří nejvíce přispěli k propagaci tuzemské vědy a techniky je určena cena Media. Letos ji získala Ing. Eva Bobůrková.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio