Česká republika a vstup do Evropské unie

14. květen 2003

Nejsem placen za propagování vstupu republiky do unie, pouze přispívám svým hlasem před referendem občanů na toto téma. Uznávám, že každý má právo hájit své přesvědčení. Fascinují mě přesto názory, neberoucí vůbec v úvahu ani zeměpis, ani dějepis, natož pak ekonomii. Názory, které dávají průchod pouze exhibici vlastního ega.

Petr Zídek shrnul některé z nich do článku v nedělních Lidových novinách pod názvem Intelektuálové proti unii. Nestojí za to se těmito okázalými projevy přes míru zabývat. Je však účelné připomenout si při této příležitosti něco málo z evropské historie.

Málokteré území na zeměkouli zaznamenalo ve své historii tolik vzájemných válek, nepřátelství i násilí, jako Evropa. Jen občas probleskly myšlenky o jejím možném sjednocení. Praktické pokusy však byly většinou spojeny se všemi možnými druhy násilí, takže k žádnému sjednocení od té doby, co vznikly jednotlivé, většinou národní státy, nikdy nedošlo. Docházelo jen ke sjednocování území, spojeného společnou řečí. Tak vznikly velké národní státy, jakými jsou například Německo a Itálie. Tento integrační pohyb, který ukončil existenci mnoha menších historických celků, všech těch knížectví, vévodství a markrabství, se však zastavil většinou právě na etnických hranicích.

Opačný, historicky ovšem pozdější pohyb, totiž dezintegrace stávajících státních celků, jakými bylo Československo, Jugoslávie a Sovětský svaz, směřoval sice k vytvoření menších státních útvarů, ale vzniklých na podobných etnických principech. Vznik Evropské unie tedy poprvé v historii ve vzájemné spolupráci a sjednocování boří dosavadní význam etnických a státních hranic. Navíc dnešní společenství patnácti států má za sebou vyzkoušenou historii postupného padesátiletého rozšiřování. Malé státy tedy dobře vědí, do čeho jdou, neboť současné společenství je tvořeno z větší poloviny z malých států.

Dnešní Evropská unie vznikla z původní montánní unie, což bylo evropské společenství uhlí a oceli -Francie, Spolkové republiky Německo, států Beneluxu a Itálie. Tento útvar později přejmenovaný na Evropské hospodářské společenství se postupně rozšiřoval o další státní západní, jižní a severní Evropy do známé podoby dnešní Evropské unie s oněmi patnácti státy, připravenými přijmout deset dalších, včetně České republiky. Ve společně sdíleném prostoru zůstalo mimo unii jen Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Norsko.

Z právě řečeného vyplývá, že Evropská unie není nějaký vymyšlený abstraktní útvar vybraných států, ale zeměpisně ucelené evropské území, které se pomalu ale jistě rozšiřuje. A protože se jedná, nyní už možno říct, o trvalý evropský trend, je ahistorické a škodlivé se z Evropy vydělovat. To je totiž právě ono. Kdyby existovaly jakési dvě Evropy, jedna se sjednocující a druhá původní, rozdělená na národní státy, pak by mohl leckdo uvažovat nad tím, v které že části Evropy je lépe se nacházet. Za nastalé situace se však zdají úvahy o setrvání mimo Evropskou unii naprosto akademické.

A za komickou je možno považovat alternativu, která hraničí s ignorantstvím. Aby se totiž Česká republika připojila ke zbytku takzvaného evropského sdružení volného obchodu. Toto sdružení, EFTA, tvořena původně deseti ekonomicky významnými evropskými státy v čele s Velkou Británií, dnes sestává z pouhých států čtyř. Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. Komičnost požadavku snadno nahlédneme, uvědomíme-li si pozici jednotlivých zbývajících států tohoto sdružení.

Bohatého Norska, živeného svými podmořskými ložisky zemního plynu, rovněž bohatého a vždy svébytného Švýcarska s jeho dávnou bankovní tradicí, před níž se zastavila i Hitlerova dobyvačná vojska, Lichtenštejnska, spojeného celní unií a tudíž svým hospodářstvím se Švýcarskem a konečně na výspě evropských moří se nacházejícího Islandu, který má ve skutečnosti s Evropou málo společného.

Obdobně neudržitelnou se mi zdála i dřívější alternativa ODS, od níž strana již upustila, že bude totiž Česká republika, nacházející se vně unie, jakousi expoziturou Spojených států v Evropě a na svém okolí tak nebude příliš závislá. Alespoň k něčemu je tedy populismus prezidenta dobrý, rozhodl-li se naslouchat výsledkům průzkumů veřejného mínění, které je převážně pro vstup do unie.

Jsme součástí Evropy a tuto skutečnost bychom neměli popírat. Proto se mi zdají veškeré úvahy o větší či menší míře rozpočtové zátěže, spojené se vstupem, která se nyní přetřásá, nebo úvahy o menší či větší míře budoucí federalizace, zcela okrajové. Ke vstupu totiž neexistuje alternativa. Řečeno po lopatě: nemůžeme přece zůstat izolovaným ostrůvkem uprostřed moře sjednocené Evropy.

Spustit audio