Bude rada ČT zvolena skutečně jiným způsobem?

20. březen 2001

Rada České televize musí být volena jiným způsobem. Po zkušenostech s krizí na Kavčích horách se na tom shodla většina poslanců. Jejich názor se pak promítl do novely příslušného zákona o České televizi.

V těchto dnech je konfrontován s realitou. Právě dvacátý březen byl stanoven jako mezní datum pro podání návrhů na členy nové televizní rady. Už s nimi nemohou přicházet politické strany, ale různé společenské organizace. Čistě teoreticky se už nemůže opakovat situace před volbami poslední rady.

Tehdy se poslanci dohodli, že nebudou jiným poslaneckým klubům mluvit do toho, koho si navrhnou, když se zachovají stejně a zvednou pro jejich favorita ruku. Výsledkem bylo složení rady, které odporovalo duchu příslušného zákona a které neodráželo zastoupení různých skupin společnosti v tomto orgánu. Přitom už původní verze zákona nebránila poslancům ve výběru takových osobností, které by reprezentovaly různé zájmové a názorové proudy.

Za několik týdnů dostanou poslanci novou šanci. Až budou rozhodovat o složení rady, budou vybírat ze čtyřiceti pěti adeptů. Právě na tento počet zredukuje přihlášené kandidáty volební výbor. Ten je tvořen poslanci ze všech stran zastoupených v poslanecké sněmovně. A protože nejsou určena žádná přesná kritéria užšího výběru, bude asi rozhodovat to, kolik hlasů jednotliví kandidáti obdrží.

Ve volebním výboru jsou také zastoupeni lidé, kteří jsou jednotlivými stranami považováni za mediální experty. Jejich názor má proto velký vliv na ostatní stranické kolegy. Ten patrně uplatnili už při minulé volbě radních. Nyní se může situace opakovat.

Volební výbor bude muset provést selekci. Tím získal šanci naservírovat sněmovně ke konečnému hlasování pouze určitý typ osobností. V radě tudíž nemusí být zastoupeni reprezentanti různých názorových proudů české společnosti. O tom, že se poslanci nechtějí vzdát bezprostředního vlivu na radu České televize svědčí také následující fakt.

Poslanci nebyli při hlasování o novele příslušného zákona ochotni svěřit volbu části radních také senátu a presidentovi republiky. Znamená to, že nové radní sice navrhují různé společenské organizace, ale i nadále je volí výhradně poslanci. Někteří z nich při projednávání novely zákona o České televizi nechtěli přistoupit ani na změnu způsobu návrhu radních. Argumentovali tím, že sněmovna bude zavalena tisíci návrhů a že volba rady se tím zbrzdí o několik týdnů.

Není tomu tak. Volební výbor sněmovny obdržel pouze desítky nominací a není důležité, zda se jejich počet blíží hranici jedné nebo dvou stovek. Na druhé straně se ukázalo, že byla naivní představa, že bude navrženo tolik všeobecně známých osobností, že do závěrečné pětačtyřicetičlenné nominace se vejdou pouze ony. Na seznamu sice figurují například herečka Táňa Fischerová, ekolog a filosof Erazim Kohák, textař Pavel Vrba, duchovní a bývalý televizní radní Miloš Rejchrt, nebo například Petr Uhl.

Vedle nich však na seznamu figuruje řada lidí, kteří jsou známi pouze svému okolí nebo jenom organizaci, která je navrhuje. Proto nelze vyloučit, že mezi kandidáty jsou také lidé, které sice delegovala určitá organizace, ale ve skutečnosti se o místo ucházejí z popudu politické strany.

Vždyť televize je na začátku dvacátého prvního století velice vlivné médium a politici se asi nevzdají šance zachovat si na ní vliv. Omezit ho lze jedině tím, že veřejnost bude zajímat maximum informací o každém, kdo se dostane do závěrečného kola voleb. Jinak se může stát, že rada České televize bude sestavena sice formálně jiný způsobem, ale prakticky tak, aby maximálně vyhovovala představám politických stran.

ČRo 6 / RSE 20. března 2001

Napište nám, co si o tom myslíte VY: rse@cro.cz

autor: Petr Hartman
Spustit audio

Více z pořadu