Bonobové mění jídlo za přátelství

3. leden 2013
Monitor

„Hipíci“ bonobové se dobrovolně vzdávají svého jídla, aby jej mohli nabídnout úplnému cizinci. Zjistili to vědci z Duke University, kteří studovali bonoby v Demokratické republice Kongo.

Sklon dělit se o něco s ostatními – dokonce s úplnými cizinci – bývá považován za unikátní lidskou vlastnost. Odpovídaly tomu i dosavadní studie ostatních primátů, kteří se dělí o jídlo jen se členy své tlupy. Takové prosociální chování může být řízeno čistě sobeckou motivací. Nově objevenou výjimkou jsou zřejmě tolerantní „hipíci“ bonobové. Experimenty se sirotky, kteří žijí v útulku Lola ya Bonobo v Kinshase, totiž vypovídají o tom, že motivy bonobů mohou být alespoň zčásti nezištné.

Vědci z Duke Univerzity vypozorovali, že bonobové se dobrovolně vzdají své potravy, aby ji mohli nabídnout jinému bonobovi. Před známým zvířetem však upřednostní cizince, se kterým tak mohou zahájit sociální interakci. V tomto případě se dá mluvit o jakési výměně jídla za přátelství. Bonobové však pomáhali cizincům získat jídlo i v případech, kdy jim vědci sociální interakci znemožnili. Jejich jednání tak zřejmě nebylo podmíněno žádnými sobeckými motivy. Prosocialita bonobů však má své limity: v případě, že sociální interakce s cizincem nebyla možná, byli bonobové ochotni pomoci, ale své jídlo si nechali pro sebe.

Výzkum bonobů naznačil, že štědrost vůči cizincům není výhradně lidská vlastnost. Její kořeny tak nemusí souviset se vznikem řeči, válečnými konflikty nebo sociálními normami, jak se dosud usuzovalo.

Zdroj: PLOS ONE, ScienceDaily

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio

Více z pořadu