Blýskání Petra Kulhánka - Zastavujeme světlo

20. červenec 2012

Většina lidí má v povědomí, že se světlo šíří extrémně vysokou rychlostí, kterou nelze žádným způsobem překonat. Toto tvrzení se ale vztahuje jen k přenosu informace a rychlost, o které se hovoří, je rychlostí světla ve vakuu. Tato rychlost je přibližně 300 000 kilometrů za sekundu. K Měsíci letí světlo něco málo přes jednu sekundu, ke Slunci 8 minut, k Neptunu 4 hodiny a k nejbližší hvězdě po Slunci 4 roky.

Spustit audio