Blýskání Petra Kulhánka - Sluneční koróna

9. červen 2012

Slunce je naší životadárnou hvězdou. V jejím nitru vzniká termojadernou fúzí energie, která se šíří k povrchu nejprve zářením a poté prouděním. Teplota Slunce postupně klesá od jádra, v němž je teplota 15 milionů stupňů Celsia, směrem k povrchu o teplotě 5 500 °C. Od povrchu dále ovšem teplota opět roste...

Spustit audio