Blýskání Petra Kulhánka - Reliktní záření

20. červenec 2012

Reliktní záření je v současnosti nejdůležitějším zdrojem informací o raném vesmíru. Jde o elektromagnetické záření s vlnovou délkou přibližně jeden milimetr, které prostupuje celý vesmír. Nachází se všude kolem nás, ale naše smysly ho nedokážou vnímat – oko je totiž na mikrovlny necitlivé.

Spustit audio