Blýskání Petra Kulhánka - Lasery na volných elektronech

23. červen 2012

Laser zná dnes snad každý. Od konstrukce prvního laseru v roce 1960 uplynulo přes půl století. Dnes si lasery pro nejrůznější účely můžete zakoupit v každé tržnici. Jeden druh laseru tam ale nekoupíte. Je to laser na volných elektronech, který je leckdy laditelný v širokém pásu frekvencí elektromagnetického spektra...

Spustit audio