Blýskání Petra Kulhánka – Kilogram

20. červenec 2012

Kilogram je jednotkou hmotnosti v mezinárodní soustavě měr a vah od roku 1795. Tehdy byl jeden gram definován jako hmotnost jednoho krychlového centimetru vody za teploty tajícího ledu. O pouhý rok později bylo vyrobeno několik provizorních kilogramů z čisté platiny. Tisíckrát větší hmotnost než měl předchozí gram lépe vyhovovala potřebám průmyslu a obchodu.

Spustit audio