Armádní lékaři údajně falšovali lékařské záznamy ve vězení Abu Ghraib

23. srpen 2004

Časopis The Lancet požaduje hloubkovou analýzu a reformu vojenského zdravotnictví, jejímž cílem by mělo být vyloučit selhávání armádních zdravotníků kteří nedodržují etické předpisy ani své profesionální povinnosti, v jejich rámci mají pečovat o své pacienty.

Autorem článku je Steven Miles, profesor bioetiky na univerzitě v Minnesotě. Profesor Miles konstatuje, že američtí armádní lékaři a zdravotníci si byli plně vědomi mučení a ponižujícího zacházení ve vězení Abu Ghraib, ale informovali o tom nadřízené až po zahájení oficiálního vyšetřování v lednu 2004. Miles vypočítává tyto chyby amerického zdravotnického personálu:

- Nevedl řádné lékařské záznamy, neprováděl běžné lékařské prohlídky a neposkytoval řádnou péči invalidním či zraněným vězňům - Lékařský personál a lékařské informace byly zneužívány k přípravě a k provádění psychologicky a fyzicky násilných výslechů. - Úmrtní listy a lékařské záznamy byly falšovány.

Jedním příkladem etického selhání zdravotnického personálu v tomto vězení byl incident v listopadu 2003, kdy byl generálmajor Mowhoush strčen hlavou dopředu do spacího pytle a vyšetřovatelé si mu sedli na prsa.

Dr. Miles uvádí: "Mowhoush zemřel: lékařský personál ho neresuscitoval a lékař pak napsal do úmrtního oznámení, že zemřel z přirozených příčin. O mnoho měsíců později vydal Pentagon úmrtní list, kde jeho smrt charakterizoval jako vraždu udušením."

V redakčním komentáři apeluje britský lékařský časopis The Lancet na zdravotníky, kteří byli svědky týrání vězňů v Abu Ghraib a v táboře v zálivu Guantánamo, aby o tom veřejně svědčili.

Dr. Miles pokračuje: "Armádní vyšetřování zkoumalo malou množinu porušování lidských práv, ale nezabývalo se zprávami organizaci pro lidská práv, ani rolí zdravotnického personálu či vazebních středisek, které provozovala armáda. Americké armádní zdravotnictví, organizace na obranu lidských práv, právní a lékařští univerzitní odborníci a asociace zdravotnických profesionálů by měly společně a podrobně analyzovat tento materiál ve světle amerického i mezinárodního práva, lékařské etiky, předpisů vojenského práva, vojenského výcviku, systému pro zacházení zpráv o porušování lidských práv a předpisů pro zacházení s vězni."

Mluvčí Pentagonu Milesův článek odmítl: "Milesův článek je založený na pečlivě vybraných reportážích z médií a na excerpcích z Hillova svědectví a nikoliv na investigativní práci z první ruky," konstatoval a pokračoval: "Ministerstvo obrany ostře protestuje proti těmto tvrzením i celému obvinění lékařské péče, kterou poskytuje americký personál vězňům a zadržovaným osobám. Milesův článek vytváří nepřesný obraz toho, jak lékařský personál plnil své služby a dodržoval své povinnosti. I když vyšetřování dosud nebylo ukončeno, nemáme důkazy, že by vojenský lékařský personál spolupracoval s týráním, prováděným vyšetřovateli či strážemi anebo přehlížel týrání. Neexistují důkazy, že by byly konečné úmrtní listy zfalšovány."

Avšak, jak dodává televize Al Jazeera podle tiskové kanceláře Associated Press, dva vojenští činitelé ve Washingtonu konstatovali ve čtvrtek, že vyšetřování v americké armádě na nejvyšší úrovni bude citovat lékařský personál, který se dověděl o týrání vězňů v Abu Ghraib, ale neinformoval o tom vyšší důstojníky.

autor: Jan Čulík
Spustit audio