O pořadu Zprávy v angličtině/News in English

News in English offers a concise, English-language overview of events in the Czech Republic in the areas of politics, the economy and culture.

Stručný přehled o dění v České republice v oblasti politiky, ekonomiky a kultury v anglickém jazyce. / News in English offers a concise, English-language overview of events in the Czech Republic in the areas of politics, the economy and culture.  

Jedná se o dvě relace v délce 5 minut, které vysíláme ve všedních dnech.  

Zprávy v angličtině obsahují zpravodajský přehled v rozsahu 2 minuty, po nichž následuje reportáž nebo rozhovor.  

Ve Zprávách v angličtině ve 22:33 jde o příspěvek na hlavní politické téma dne, v 1:05 pak o lifestylový příspěvek o různých aspektech života v České republice.  

Pořad je určen především anglofonním obyvatelům nebo obecně cizincům v České republice (anglická diaspora, zahraniční zaměstnanci, učitelé apod.) a zahraničním institucím včetně ambasád, jakož i dočasným návštěvníkům České republiky. Ale i Čechům, kteří si chtějí zdokonalit angličtinu.  

Připravuje:
Anglická redakce Radio Prague International  – zahraničního vysílání Českého rozhlasu.

Historie pořadu:
Vysílání v angličtině, vyráběné anglickou redakcí Radia Praha, není na vlnách Českého rozhlasu novinkou. V 90. letech 20. století se stalo součástí programového bloku Svobodné Evropy, BBC, Deutsche Welle a Hlasu Ameriky, vysílaného na středních vlnách v rámci Českého rozhlasu 6. Původně se jednalo o zpravodajskou relaci v délce 30 minut. Později bylo vysílání v angličtině integrováno do večerního programu Českého rozhlasu Regina, kde se v 15minutové podobě vysílalo do konce října 2015 pod názvem Radio Prague Calling. Od listopadu 2015 Zprávy v angličtině přešly do vysílání Českého rozhlasu Plus.  

 

News in English  

The five-minute programme is broadcast twice daily on week days. News in English comprises a two-minute news bulletin followed by a report or interview.  

News in English at 22:33 delivers a report on a key political issue of the day, while the programme at 1:05 offers a colourful look at various aspects of life in the Czech Republic.  

The show is intended for Anglophone residents or foreigners in the Czech Republic (the English speaking diaspora, foreign employees, teachers, etc.) and foreign institutions including embassies, as well as temporary visitors to the country.  

Produced by:
The English department of Radio Prague International

History of the programme:
English language broadcasts produced by the English department of Radio Prague are nothing new on the airwaves of Czech Radio. In the 1990s the show became part of a bloc of programmes consisting of Radio Free Europe, the BBC, Deutsche Welle and Voice of America broadcast on medium wave on Czech Radio 6. Originally it was a 30-minute news programme. The English programme was later integrated into the evening schedule of Czech Radio's Regina station, where it went out in 15-minute form until the end of October 2015 under the name Radio Prague Calling. From November 2015 News in English has moved to Czech Radio Plus.  

Kdy se pořad vysílá

Čas vysílání
pondělí - pátek 22:33 a úterý - sobota 01:05Plus

Další pořady

 • Jak to vidí...

  Aktuální názory a komentáře nezávislých osobností na dění kolem nás.

 • Archiv Plus

  Přibližujeme to nejzajímavější, co nabízí zvukový archiv Českého rozhlasu.

 • Odpolední Plus

  Komentované zpravodajství a specializované pořady. Ještě více k jádru věci.

 • Týden Plus

  Editorský výběr zásadních a zajímavých událostí uplynulého týdne z domova i ze světa bez tematického omezení.