Zbraň, která nezabíjí

30. prosinec 2005

Armády a bezpečnostní složky demokratických států jsou pod dvojím tlakem: musí sice odrážet stále nebezpečnější útoky, současně ale na ně média a veřejnost tlačí, aby tak činily beze ztrát na životech - nejen svých, ale i nepřítele.

Zejména ochrana proti teroristům a sebevražedným atentátníkům v městských oblastech vyžaduje nejen zcela odlišné pojetí boje, ale i jiné zbraně, než na jaké byli vojáci dosud zvyklí: takové prostředky musí "cíl" okamžitě vyřadit z akce, ale současně jej nesmí ani zabít, ani zanechat trvalé zdravotní následky. A tak se stále častěji objevují zprávy o vývoji netradičních bojových prostředků, které působí infrazvukem, ultrazvukem, slyšitelným zvukem, nejrůznějšími druhy záření, ale dokonce i pachem.

Jednu z takových zbraní nyní testuje americká výzkumná instituce Sandia National Laboratories na základě požadavku ministerstva obrany USA. Technologie označovaná jako ADT (Active Denial Technology) má údajně sloužit především při ochraně jaderných zařízení, což ale samozřejmě nevylučuje ani jiné využití - tím spíše, že vývojovým pracovníků se systém podařilo zmenšit do snadno transportovatelné podoby. Vedle Sandia National Labs se na vývoji podílely také Výzkumné laboratoře leteckých sil a další instituce.

Logo

Systém ADT pracuje na principu vyzařování neionizačního elektromagnetického záření s frekvencí 95 GHz, které proniká pod kůži právě do takové hloubky, kde jsou nervová zakončení. Díky jejich zahřátí se "cílové osoby" během několika vteřin zmocní intenzívní pocity pálivé bolesti, které aktivují obranné mechanismy organismu, takže zasažený člověk není schopen jakékoliv akce. Při správně volené energii záření přitom nepříjemné pocity vymizí okamžité poté, co se "cíl" ocitne mimo svazek paprsků - a především bez popálenin a jakýchkoliv jiných následků. Z uvedeného je ovšem zřejmé, že zbraň může mít méně "humánní" podobu. Americké ozbrojené síly se o tento princip živě zajímají už od 90. let minulého století. Okolo roku 1995 pokusná pracoviště US Air Force vyvinula demonstrátor, jehož úspěšné předvedení vedlo k uvolnění financí na další výzkum a konstrukce využitelné i mimo laboratorní podmínky. Od té doby práce na různých typech ADT probíhají na několika pracovištích v USA.

Systém vyvíjený v Sandia National Labs nyní prodělává testování, které ověřuje jeho účinky na lidský organismus. Začalo se s ním již před třemi lety, aby bylo možné vyhodnotit i případné dlouhodobé důsledky ozáření. Podle vyjádření vývojových pracovníků probíhají zkoušky velmi uspokojivě. Výsledky mají posloužit k vývoji nové generace ADS, která by mohla být nasazena do operačního použití okolo roku 2008.

autor: Jan Novák
Spustit audio