Začíná "Rok Slunce"

1. leden 2007

Rok 2007 je vyhlášen Mezinárodním heliofyzikálním rokem. Český rozhlas Leonardo se rozhodl věnovat pozornost Slunci hned první lednový týden nového roku.

Každý den uslyšíte v dopoledním proudu jeden nebo dva rozhovory o Slunci a na našich webových stránkách vyjde denně jeden článek věnovaný naší nejbližší hvězdě. V sobotu od 20 hodin si budete moci poslechnout Speciál Nebeského cestopisu, kde o Slunci promluví řada našich odborníků.

Ve vesmíru neexistuje důležitější těleso, než je Slunce. Tedy alespoň z pohledu obyvatel naší planety určitě ne. Bez něj bychom tu totiž nebyli. Nebyla by tu ani Země a ani ostatní planety. Sluneční soustava by se bez svého Slunce nikdy nevytvořila. Na druhou stranu nás může aktivita Slunce nepříjemně zasáhnout. Z historie známe doby ledové a ze současnosti např. výpadky elektrického proudu. Je naprosto přirozené, že své nejbližší hvězdě věnujeme patřičnou pozornost.

Astronomové se rozhodli sdělit veřejnosti své dosavadní znalosti o Slunci a prostřednictvím široké mezinárodní spolupráce o Slunci zjistit něco nového. Proto letošní rok vyhlásili Mezinárodním heliofyzikálním rokem (IHY). Organizován je v řadě zemí po celém světě a Česká republika nezůstala stranou. Světové centrum je ve Washingtonu a dále existuje rozvětvená organizační struktura zahrnující jednotlivé světadíly a státy. Národním koordinátorem pro Českou republiku je Dr. František Fárník z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.

Hlavní cíle
Mezinárodní heliofyzikální rok navazuje na Mezinárodní geofyzikální rok (IGY), který byl vyhlášen přesně před 50 lety. Hlavním smyslem je spojit vědní obory, které mohou něco říci k výzkumu Slunce a ke vztahu Slunce - Země. Bylo stanoveno několik hlavních úkolů IHY:

1. Rozvinout základní heliofyzikální vědu prostřednictvím studia univerzálních procesů přesahujících hranice jednotlivých vědních disciplín.
2. Určit reakci magnetosféry a atmosféry Země a planet na vnější síly.
3. Rozšířit výzkum heliosféry ve sluneční soustavě až do místního mezihvězdného prostředí.
4. Podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci při výzkumu heliofyzikálních jevů v současnosti i v budoucnu.
5. Uchovat historii a odkaz IGY u příležitosti jeho 50. výročí.
6. Předat jedinečné výsledky IHY vědecké obci a široké veřejnosti.

Velký důraz bude kladen na představení soudobého stupně poznání o Slunci široké veřejnosti. V České republice se na tom budou podílet ústavy Akademie věd: Astronomický, Fyzikální a Fyziky atmosféry ve spolupráci s Českou astronomickou společností.

Řada soutěží
Pro zájemce o Slunce všech věkových kategorií je vypsáno hned několik soutěží. Organizují je Reálné gymnázium Prostějov, Hvězdárna Úpice a Lidová hvězdárna v Prostějově. Uvádíme alespoň stručný přehled soutěží. Podrobně o nich hovoří Pavel Suchan z České astronomické společnosti.

1. Pozorovatelské:
a) Pozorování slunečních skvrn
b) Stanovení okamžiku slunovratu
c) Stanovení zeměpisné délky
d) Nejlepší fotografie Slunce
2. Tvorba webových stránek na téma "Energetické využití slunečního záření". Soutěž je určena studentům nebo skupinám studentů středních škol.
3. Výtvarná soutěž "Vesmír očima dětí" pro děti do 10 let. POZOR! Uzávěrka výtvarné soutěže je už 15. února 2007.

O průběhu Mezinárodního heliofyzikálního roku budeme na stránkách i v pořadech Českého rozhlasu Leonardo i nadále informovat. Už teď můžeme upozornit na cyklus přednášek 30. a 31. ledna v Praze v budově Akademie věd na Národní třídě. Bližší informace zveřejní Česká astronomická společnost a Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově na tiskové konferenci v průběhu ledna.

Mezinárodní stránky projektu naleznete na adrese http://ihy2007.org a české na http://ihy2007.astro.cz.

autor: Petr Sobotka
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.