Ve světě mlynářů

Vernerův vodní mlýn v Brlohu na Lounsku

Někdy na počátku 17. století byl v Brlohu na Lounsku postaven vodní mlýn, kterému se dnes říká Vernerův. Jde o samostatnou usedlost, kde se vedle obytné a hospodářské části, unikátně dochovala také mlynářská technologie z 19. a 1. třetiny 20. století.

Restaurátorské práce, které probíhají také v letošním roce, upoutali pracovníky Národního památkového ústavu natolik, že se Vernerův mlýn ocitl mezi nominovanými na cenu Patrimonium pro futuro. V ranním vysílání ČRo Plus svou práci představoval restaurátor Pavel Sršeň.

Mlýn pro pšenici i žito

Vernerův mlýn své jméno získal podle svého posledního majitele. V podstatě slouží jako ukázkový příklad malého venkovského mlýna adaptovaného na moderní mlýn válcový, kde se mlela pšenice i žito, patrně ve stejném poměru. Mlýn prochází rekonstrukcí už od roku 2009, v jejím závěru by zde mělo vzniknout muzeum představující české mlýny a zapomenutá řemesla. Během loňského roku zde byly provedeny rozsáhlé opravy, mj. konzervace a zprovoznění elektrodynama a Křižíkovy rozvodnice a oprava soustavy k mletí žita, tj. mlecí stolice s rýhovanými válci firmy Hübner & Opitz Pardubice, hranolových vysévačů, výtahů a spádových trubek i unikátně dochované savky, starého čistícího stroje. Veškeré zásahy prováděl restaurátor Pavel Sršeň ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ.

Práce na zastavení přirozeného degradačního procesu materiálů probíhají také v letošním roce, přesto můžete mlýn navštívit. Například už 19. července proběhne od 14 hodin ukázka chodu mlýnských strojů. Současně je zde připravena expozice mlynářství a tradičních řemesel. Vernerův mlýn Brloh, o. p. s., je aktivně začleněn v mezinárodním projektu Mortelgrund – Stará solná stezka (Mortelgrund – Alte Salzstrasse). Více se můžete dozvědět na http://www.vernermlyn.cz.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim dalšího roku. V letošním roce se můžete poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

Dosud jsme v seriálu představili:

Restaurátorské práce v Horní synagoze v článku Nový lesk svatostánku v Mikulově
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu