V Německu i nadále roste nezaměstnanost

15. červenec 2002

"Katastrofa na pracovním trhu", nadepsal článek o vývoji nezaměstnanosti ve Spolkové republice v červnu deník Tagespost. Další deníky poznamenávají, že nejnovější čísla na pracovním trhu jsou pro vládu, která se právě uchází o nový mandát, trapným faktem.

Noviny východoněmeckého Erfurtu píší: "Vyhlídky jsou mlhavé, není už doba planých slibů, je třeba rychle řešit situaci." Poprvé po mnoha letech stoupl počet nezaměstnaných ve Spolkové republice v červnu, sice jen o 8 tisíc, ale ve srovnání s loňským rokem pak o 260 tisíc. Ovšem ve východním Německu dosáhl počet nezaměstnaných 1.394.000 osob, nejvíce od sjednocení německých států. Téměř 18% osob v produktivním věku je na území bývalé NDR bez práce.

Je pochopitelné, že devět týdnů před volbami do spolkového sněmu jsou čísla o růstu nezaměstnanosti posuzována vládní koalicí jinak než opozicí. Spolkový kancléř G. Schröder označil za hlavního viníka růstu nezaměstnanosti krizi světového hospodářství, která už trvá téměř rok. Bývalý ministerský předseda východoněmecké spolkové země Braniborsko M. Stolpe, Schröderův pověřenec pro východní spolkové země v předvolebním boji, pak za nebývalý růst nezaměstnanosti na východě Spolkové republiky svaluje odpovědnost na padesát let špatného hospodaření komunistické NDR a zhroucení východoněmeckých trhů, které byly záměrně orientovány vládou NDR směrem na východ.

Podle Stolpeho bude trvat ještě asi 5 let, než se problém nezaměstnanosti na východě Německa uspokojivě vyřeší. Opozice samozřejmě zdůvodňuje růst nezaměstnanosti neschopností spolkového kancléře Schrödera a spolkového ministra práce Waltera Riestera řešit ekonomické problémy. "Zpráva o růstu nezaměstnanosti je dokumentem naprostého selhání kancléře Schrödera,"prohlásil kandidát křesťanských demokratů a sociálů na úřad spolkového kancléře E. Stoiber, a generálním tajemník CDU L. Mayer označil kancléře dokonce za muže, který ohrožuje bytí obyvatel východního Německa.

Jak spolkový kancléř Schröder, tak E. Stoiber samozřejmě vědí, že otázka nezaměstnanosti může rozhodnout o výsledku voleb do spolkového sněmu. Spolkový kancléř proto sází na reformní návrhy předložené vládní tzv. Hartzovou komisí. Ta slibuje, že budou-li uskutečněny její návrhy, tak se má snížit a omezit doba podpory v nezaměstnanosti, bude do r. 2005 o 2 mil. nezaměstnaných méně. V pátek pak předstoupili před veřejnost E. Stoiber a člen jeho stínové vlády pro otázky hospodářství. Jejich návrhy na vyřešení otázky nezaměstnanosti a růstu ekonomiky se opírají především o podporu středně velkých podniků a živnostníků, které se podílejí 80% na německém hospodářství. Mají jim být sníženy daně, mají obdržet podporu při rozvoji a rozšiřování podniku. Stoiberem vedená spolková vláda by podpořila řadou výhod zakládání nových středních podniků a živnostenských závodů. Konkrétní čísla, o kolik by se snížila při realizaci jejich návrhů nezaměstnanost, sice neuvádějí, ale počítají zřejmě, že by tak mohlo získat práci 1.700.000 osob.

Jisté je, že do voleb do spolkového sněmu se bude o politice na pracovním trhu a možnostech, jak řešit nedobrou situaci, ještě hodně diskutovat. Politologové jsou přesvědčeni, že vítězem voleb bude zřejmě ten, kdo lépe přesvědčí voliče, že je schopný krizi na pracovním trhu vyřešit. Podle nynějších výsledků průzkumu veřejného mínění by měl o něco více trumfů E. Stoiber.

rse@rozhlas.cz

autor: Rudolf Ströbinger
Spustit audio

Více z pořadu