Tvůrčí dílna rozhlasového dokumentu na festivalu Šrámkova Sobotka

V týdnu od 3. do 9. července pořádal festival Šrámkova Sobotka druhý ročník Tvůrčí dílny rozhlasového dokumentu. Dan Moravec a Jiří Slavičínský seznamovali šest účastníků dílny s procesem vzniku krátkého audiodokumentu.

Tedy s výběrem tématu, hledání respondentů, s prací s nahrávacím zařízením, následným střihem a výsledným mixem. Zažili jsme podnětné a zajímavé diskuse, byli jsme potěšeni zájmem mladých lidí o rozhlasový dokument a věříme, že se výsledné práce budou líbit i posluchačům Českého rozhlasu. V polovině září zazní v pořadu Radiodokument ČRo Vltava, kam pozveme i talentované mladé autory.