Thomas Kulidakis: Do nového roku s mírným optimismem

2. leden 2018
ohňostroj

Rok 2017 byl ve své podstatě dobrý, stejně tak jako mnoho let minulých. A nezbývá než doufat, že i další rok bude stejně dobrý, anebo ještě naším přispěním lepší.

Protože byť se zdá, že důvodů k nespokojenosti se nahromadilo dost, máme se více než dobře. Považte sami. Je naprosto pochopitelné, že na domácí scéně se mnohým zdá, že parlamentní volby skončily katastrofálně. Někomu přijde, že jedni vyhráli příliš, jinému zase, že jeho favorité nevyhráli dost.

Pozitivní na celé věci ale je, že v zemi máme stále ústavní pořádek, demokraticky zvolený parlament a podle všeho stále ještě nezávislou justici i policii. A že politické konflikty neřešíme bratrovražednými boji v ulicích, ale stále ještě debatou, byť někdy na vyšší a někdy na nižší úrovni.

Tím se dostáváme do oblasti zahraničně politické. I zde se některým může zdát, že situace dobrá není. Jedni by chtěli na východ, druzí více na západ, jiní vůbec nikam a zůstat v oáze, která by jaksi zázrakem byla mimo vliv zahraničí. Někomu by mohl přijít nebezpečný rozkol mezi východem a západem Evropské unie, specificky mezi třemi státy a řadou ostatních unijních členů a institucí.

Pamatovat na zásadu demokracie

Jenže dokud se vše řeší soudními spory, a ne jako v minulosti válkami doprovázejícími téměř permanentně dění na starém kontinentě, je vše dobré. Dokud jsme v pozici, že sedíme u jednoho stolu s velkými a mocnými zeměmi, a máme jeden hlas stejně jako ony, je to lepší, než harašení zbraněmi na hranicích.

Thomas Kulidakis

Zatímco tedy debatujeme, v Sýrii, Jemenu a jiných částech světa řeší lidé otázku, zdali zemřou zbraní, nebo hladem či žízní.

Stejně tak se máme dobře po stránce ekonomické. Je logické, že někomu se zdají mzdy příliš nízké, někomu přijde zase nařízení minimální mzdy zbytečné a sociální systém jako přítěž. Pravda ale je, že na rozdíl od jiných zemí ve světě jsme měli štěstí a narodili se v té pro lidský život lepší části naší planety.

Tedy byť se může živobytí zdát těžké, rozhodně jsou ale vyhlídky lepší než pro tu chudší polovinu lidstva, která žije za méně než tři dolary na den. A rozhodně jsme na tom lépe než ti, které z domovů vyhánějí nesnesitelné životní podmínky a války.

Jestli rok nadcházející bude ještě lepší než loňský, záleží jen na nás. Neboť svůj osud máme ve svých rukou a rozhodnutích. Jen je potřeba pamatovat na zásadu demokracie, tedy na právo na existenci jiného než našeho názoru, což platí pro všechny společenské, politické i ekonomické skupiny. A že bez zbytečné hysterie, s nadhledem a světlejší stránkou života na paměti se vše řeší lépe.

  • Aktuální dění
  • Komentář