Strop z časů vlády Karla IV.

11+stav+po+odkrytíDSCN5604+800x600.jpg

Právě před rokem byly při stavebních pracích v ambitu ženské části bývalého klášterního areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově objeveny malované stropní trámy z časů vlády Karla IV.

V českých zemích jde o nejilustrativnější doklad archaického způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem. Tento objev ocenili pracovníci Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích nominací v kategorii objev, nález roku pro restaurátora MgA. Jakuba Rafla a tým restaurátorů, který se na pracích podílel. O průběhu prací jste se mohli dozvědět v ranním vysílání ČRo Plus.

Dřevo z dochovaných 24 trámů bylo na základě dendrochronologického průzkumu datováno do let 1352–1355. Zřejmě byly na místo dopraveny už opracované, protože jsou o 15 –20 cm delší, než jaká je šířka klášterní chodby. Rozmístěny byly do různých vzdáleností a malbou ozdobeny až po svém zabudování. Nejčastěji se na trámech objevují rostlinné motivy, především stylizovaný akant, v menší míře i geometrické motivy. Trámy byly napadeny dřevokaznými houbami i hmyzem a některé byly mechanicky poškozeny. Velké zásahy do stropů proběhly zejména ve druhé polovině 17. století, následovaly úpravy na byty po roce 1832, naposledy zde byly zásahy prováděny počátkem 80. let 20. století.

Restaurátorský zásah spočíval v biocidním ošetření, očištění, penetraci, místy bylo nutné doplnit původní trámy vložením nového dřevěného prvku, jak se můžete podívat ve fotogalerii. Po dokončení stabilizace dřeva byly konzervovány také dochované malby. Stropní konstrukce ambitu se ještě v letošním roce stane součástí Expozice lidských dovedností a umu našich předků. Otevřena by měla být 1. září, kdy bude představovat různá řemesla, která lidé využívali od středověku, ale současně návštěvníkům přiblíží také různé způsoby života. Jedna z místností by měla být zaměřena i na středověké stroje a vynálezy.

oprava+1+[1]+800x600.jpg

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim dalšího roku. V letošním roce se můžete poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

Dosud jsme v seriálu představili:

Restaurování mlynářské technologie v článku Ve světě mlynářů
Restaurátorské práce v Horní synagoze v článku Nový lesk svatostánku v Mikulově
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu

01+800x572.jpg