Sto let rozhlasu, sto let zvuku. Archiv Českého rozhlasu uspořádal spolu s Národním technickým muzeem konferenci o proměnách audiotvorby

25. říjen 2023, aktualizováno

Odborná konference se u příležitosti stých narozenin Českého rozhlasu konala v 2. listopadu 2023 v prostorách přednáškového sálu Národního technického muzea v Praze.

Akce doprovodila probíhající výstavu Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923 – 2023 a vystoupili na ní čeští i zahraniční oborníci, zabývající se historií rozhlasového vysílání z obsahového i formálního hlediska.

Konferenci za ČRo zahájil ředitel Programu Ondřej Nováček a vedoucí Archivních a programových fondů Dušan Radovanovič. Celým odpolednem provázel Ivan Malý z Archivu ČRo a o zdárný průběh akce se po organizační stránce postaraly Tereza Jonášová a Nikola Bartová z Mezinárodního oddělení.

Úvodní příspěvek o autenticitě nahrávek mluveného slova, dochovaných v Archivu ČRo, přednesl vedoucí Archivu ČRo Tomáš Dufka, o angažování se ve službách rozhlasového vysílání u německého protifašistického obyvatelstva hovořil Thomas Oellermann z Friedrich-Ebert-Stiftung a o soudním procesu s K. H. Frankem v nově zdigitalizovaných nahrávkách ČRo Vojtěch Kyncl z Historického ústavu AV ČR. Martin Štoll a Petr Bednařík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přiblížili koexistenci televize a rozhlasu v prvních deseti letech televizního vysílání. Vliv umělé inteligence na současnou tvorbu ČRo představily Martina Poliaková a Anna Vošalíková.

V závěrečném příspěvku Terezie Hlaváčková a Alena Šlingerová představily filmy o rozhlase ve sbírkách Národního filmového archivu. Zakončení konference se neslo ve znamení promítání dvou historických filmů – Všudybylovo dobrodružství a Rozhlas ve filmu III.

Všechny příspěvky konference si můžete pustit v playlistu na YouTube ČRo.

autor: Archiv Českého rozhlasu

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.