Spisovatel Josef Jedlička stál na okraji zájmů, přitom je za ním pozoruhodné dílo

13. březen 2023

95 let by se vloni býval dožil český spisovatel a esejista Josef Jedlička (1927–1990). Autor, který celý život stál na okraji literárního dění, po sobě zanechal pozoruhodné dílo, které kritikové hodnotí jako jeden z vrcholů české literární tvorby druhé poloviny minulého století.

Síto autorových uměleckých nároků a okolnosti určené politickými poměry způsobilo, že po Jedličkovi zůstal jen krátký román Kde život náš je v půli se svou poutí (1966) a objemná próza Krev není voda (vydána 1991).

Čtěte také

Básnířka a pozdější Jedličkova manželka Viola Fischerová vzpomínala, že když v 60. letech navštívila Jedličkovu rodinu, spatřila skříň plnou nevydaných rukopisů: hotový román o Matěji Kopeckém, povídky, scénáře, eseje.

 V roce 1968 Jedlička emigroval a nastoupil do Rádia Svobodná Evropa. Podstatná část písemností se při přestěhovávání ztratila nebo ji někdo ukradl.

Josef Jedlička začal psát pro obživu komentáře, referáty a další příspěvky pro vysílání RFE. Jeho život přibližuje publicista Pavel Hlavatý, na webu poslouchejte jen do 13. dubna 2023.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související