Soužití muslimů a křesťanů je kolizí neslučitelných právních světů, míní orientalista

15. srpen 2014

Trest smrti, který súdánský soud vyřkl nad Súdánkou, která si vzala za manžela křesťana, vyvolal vlnu protestů po celém světě.

I když žena nakonec oprátce unikla, problém kolize dvou odlišných náboženských a právních světů zůstává stále aktuální. Je možné soužití mezi islámem a křesťanstvím?

„Odpadne-li u nás někdo od víry, nesmí být perzekuován," shrnul v pořadu Pro a proti ústřední princip západního práva orientalista a honorární konzul Súdánu Petr Pelikán.

Jde tedy o stav, kdy je občanský princip je nadřazen principu náboženskému, objasnil konzul. Poukázal ale také na obtíže, které z něj plynou.

Pelikán: „Uznáváme-li svobodu náboženství, kterou je třeba respektovat, tak musíme uznat, že existuje příkaz o trestu smrti za odpadnutí od islámu, který dal ten imaginární bůh, a který my chceme podřídit světským zákonům a společenské dohodě.“

„Je to nepopiratelný princip. Nemůžete se ptát, jestli trest smrti za odpadlictví patří do 21. století nebo nepatří. Musíte se nejdřív ptát, jestli uznáváte náboženství tak, jak ho zjevil bůh.“

Publicista z časopisu Reflex Jan Jandourek připomněl historický vývoj, kterým křesťanství prošlo.

Jandourek: „Máme výhodu, že západní křesťanství prošlo tím, že světská a církevní moc byly od sebe odděleny. Prošli jsme fází renesance, reformace a Vestfálského míru, kdy došlo k tomu, že komunity rozdílných názorů mohou existovat vedle sebe, a navzájem se nepopravují nebo neupalují."

Srovnání náboženských textů bible a koránu je podle publicisty ústřední, a vše vychází ze způsobů, jak je jejich čtenáři vykládají.

„Rozdíl je v tom, že křesťané bibli hodně interpretují, zatímco korán se bere hodně doslova,“ tvrdí Jandourek.

Pelikán otázku různých výkladů koránu upřesnil: „Korán je na většině míst dosti nejasný text, a je k němu zapotřebí dalších textů. Je jen několik málo jasných míst, k nímž patří například místo o trestu smrti za odpadlictví. To je nepopiratelný boží imperativ, ale většina států se tomu v praxi snaží nějak vyhnout.“

„Daleko horší je to ale v místech, kde státní moc příliš nefunguje, jako např. v Afghánistánu nebo Pákistánu,“ domnívá se honorární konzul Súdánu.

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio