Slavonická hřbitovní kaple

8. srpen 2015

Barokní hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích čekala mnoho let na svou obnovu. Dnes patří k nominacím na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích nominovalo v kategorii obnova památky, restaurování BcA. Kateřinu Krhánkovou a kolektiv restaurátorů, kterým se podařilo kapli vrátit důstojnou původní podobu. Práce nám v sobotním ranním vysílání ČRo Plus v 8:25 představovala Kateřina Krhánková.

Kaple sv. Kříže byla v roce 1702 přistavěna k staršímu, do té doby samostatnému portálu hřbitova zdobenému reliéfem Posledního soudu (1586). Opravami procházela v několika etapách. První zásahy byly provedeny už v letech1877 a1904. V roce 1990 bylo započato se statickým zajištěním budovy, rekonstrukcí střechy a vnějších fasád. Nejzásadnější změny přinesl rok 2014, kdy bylo odvodňováno a vysušováno zdivo, protože malby poškozovala zejména vzlínající vlhkost, dále byla opravena okna, dveře, dlažby a klenuté krypty.

Finále prací tvořily restaurátorské práce, které zachránily cenné barokní nástěnné malby, jak se můžete přesvědčit také ve fotogalerii. Klenbu kněžiště zdobí freska Zmrtvýchvstání Krista jako vyvrcholení cyklu Kristových pašijí (Kristus na hoře Olivetské, Bičování Krista, Korunování trním, Nesení kříže) na stěnách. V klenbě lodi je rozměrná kompozice s námětem Posledního soudu jako připomínka posledního rozloučení a odchodu z tohoto světa. Interiér kaple doplňuje na stěnách působivá celoplošná výmalba iluzivní architektury z barevného mramoru.

Restaurátorský zásah probíhal od června do prosince roku 2014. Po příchodu nečekal restaurátory radostný pohled. Stěny pokrýval prach a nečistoty, malby byly z velké části opadané a kompletně přemalované, stěny a klenba byly plné statických trhlin a velký problém zde byl právě s vlhkostí. Na sokolových partiích chyběla omítka a byly viditelně mokré, porostlé mechem a výkvěty vodorozpustných solí. Zatímco malby v presbytáři jsou namalovány technikou fresco secco (do mokré vápenné omítky), malby v lodi byly vytvořeny technikou secco na starší podklad.


Restaurátoři se museli vypořádat s rozsáhlými přemalbami, ale především s vlhkostí. Omítky sokolových partií byly odsolovány do výšky2,5 metruza pomoci speciálních odsolovacích zábalů, které byly třikrát opakovány. Současně probíhalo také čištění figurální malby klenby štětečky a houbami. Celkově se na práci podílelo kolem 50 pracovníků, od zkušených restaurátorů, přes řemeslníky, pracovníky stavebních firem i studenty Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Velmi intenzivní byla také spolupráce s laboratoří Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kde byly analyzovány původní barvy, příčiny poškození, obsah a typ vodorozpustných solí, zjištění nevhodných druhotných materiálů apod.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví ve čtyřech základních kategoriích. Vítěze vybere speciální komise a představí v září letošního roku. V letošním roce se můžete poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představujeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie. Nutno připomenout, že pro svou volbu máte pouze jediný hlas.

Kaple před restaurátorským zásahem

Dosud jsme v seriálu představili:

Rekonstrukci sušárny chmele v Odrlicích v článku Unikát v zemi milovníků piva
Restaurátorský zásah na středověkých malbách v článku Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové
Práce v bývalém klášteře klarisek a minoritů v Českém Krumlově v článku Strop z časů Karla IV.
Restaurování mlynářské technologie v článku Ve světě mlynářů
Restaurátorské práce v Horní synagoze v článku Nový lesk svatostánku v Mikulově
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Věda na sítích

Obrázek
Věda On Air na Facebooku