Šimpanzí genom přečten

1. září 2005

Pádný důkaz pro vědecké práce, které neshledávají podstatný rozdíl mezi genetickou výbavou člověka a šimpanze, obsahuje poslední číslo časopisu Nature.

Číslo tohoto prestižního vědeckého periodika z prvního září letošního roku přináší stať o hrubém přečtení genomu šimpanze. Na tomto úkolu pracovalo 67 vědců z celkem 23 ústavů sdružených v Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium.

Výsledky práce mezinárodního týmu (pracovali v něm vědci z USA, Německa, Itálie Izraele a Španělska) potvrzují minimální rozdíly mezi tímto primátem a člověkem. V genech činí rozdíl 1,2 %. Pokud započteme i tzv. zbytečnou DNA, tedy DNA, o níž není zatím známo, k čemu je vlastně dobrá, potom činí rozdíl 4 %. Na první pohled jsou zjištěné rozdíly minimální, musíme si ovšem uvědomit, že ve zhruba 3 miliardách písmen, které celý genom obsahuje, představují i jednotlivá procenta či jejich zlomky miliony či statisíce rozdílů mezi oběma subjekty. Otázkou je, jaký význam tyto odchylky mají a které, resp. kolik z nich je skutečně pro genezi člověka důležitých.

Nejvíce odlišností mezi oběma tvory se objevuje na samčím chromozomu Y, nejméně jich vědci našli na samičím chromozomu X. Zcela jistě však obsahuje přečtený genom šimpanze ještě mnoho chyb a bude se na něm ještě dlouho pracovat. /Nature, BBC/

autor: mip
Spustit audio

Více z pořadu