Shakespearův portrét z keramiky?

22. září 2010

Při průzkumu základů divadla postaveného v roce 1576 v londýnské vykřičené čtvrti našli archeologové keramiku s portrétem muže, který se nápadně podobá dochovaným portrétům Williama Shakespeara.

Vloni v létě narazili stavbaři při přípravě staveniště pro novou divadelní scénu v londýnské čtvrti Shoreditch na základy staré osmiúhelníkové budovy. Jde o pozůstatky divadla The Theatre postavené v roce 1576 divadelním podnikatelem Jamesem Burbagem. Více než dvacet let tu vystupovala divadelní společnost Chamberlain´s Men, jejímž členem byl i William Shakespeare.

Na scéně tohoto divadla byly uvedeny premiéry některých Shakespearových her, například Romeo a Julie nebo první verze Hamleta. Divadlo fungovalo až do roku 1597, kdy vlastník pozemku odmítl hercům prodloužit nájemní smlouvu. James Burbage proto nechal dřevěnou budovu strhnout a z takto získaného materiálu zbudoval v roce 1599 na druhém břehu Temže slavné divadlo The Globe.

Archeologický průzkum základů divadla The Theatre už odhalil štěrkem vyložené hlediště, které se mírně svažovalo k jevišti. Podařilo se odkrýt i zbytek jedné stěny. Hlediště se zřejmě nachází pod některým z okolních domů a nebude možné jej prozkoumat.

K pozoruhodným nálezům patří střepy keramické nádoby s portrétem muže s vousy a dlouhými vlasy. Těm, kdo portrét viděli na vlastní oči, připadají rysy muže v tehdy populárním okruží hodně povědomé. Tvář připomíná rysy známých Shakespearových portrétů. Jde skutečně o obraz tváře velkého dramatika? Těžko říci. Historici zřejmě nedojdou k jednoznačné shodě.

Tvář ze střepů nalezených v základech divadla The Theatre by nebyla jediným portrétem, který si v poslední době činil nárok na to, že je prvním známým portrétem pořízeným za Shakespearova života. Nedávno někteří badatelé prohlásili za portrét mladého Shakespeara obraz ze sbírky rodiny Cobbeů, který byl namalován v roce 1609. K údajným obrazům slavného dramatika patří i tzv. chandoský portrét, který měl vzniknout někdy kolem roku 1610.

Jediné dva nezpochybňované portréty Williama Shakespeara vznikly až po dramatikově smrti. V roce 1623 vyšla na titulní stránce prvního souborného vydání Shakespearových dramat rytina Martina Droeshouta, kterou označil jako zdařilou Shakespearův současník Ben Jonson. Droueshoutovi bylo patnáct, když Shakespeare zemřel. Při tvorbě rytiny si zřejmě vypomáhal nějakým starším portrétem. Někteří historici jsou přesvědčeni, že měl k dispozici chandoský portrét. Druhým nezpochybňovaným Shakespearovým portrétem je busta na náhrobku v kostele Sv. Trojice v básníkově rodném Stratfordu nad Avonou.

Zvukovou podobu této zprávy můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 13.3.2009 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio