Rozhlasovým stanicím RFE / RL byla udělena další cena

10. červen 2002

Holandský Middelburg byl uplynulou sobotu svědkem výrazné pocty pro naše rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Svoboda. V místním Rooseveltově studijním centru byli vyhlášeni letošní laureáti prestižní Medaile Svobody projevu.

A mezi nimi (spolu s bývalým africkým prezidentem Nelsonem Mandelou, mexickým prezidentem Ernestem Zedillem, norskou expremiérkou Gro Harlem Brundtlandovou a egyptským náboženským učencem Násrem Abu Zajadem) obdržely medaili i Svobodná Evropa a Svoboda.

Podle citace byla stanicím Medaile Svobody projevu udělena za jejich neúnavnou podporu základního kamene demokracie, svobodné výměně názorů. A je dobré připomenout, že v minulosti ji obdržely např. The New York Times, televize CNN, španělský deník El Pais, Amnesty International.

Medaile jsou udíleny už od r.1950 a od r.1982 mezinárodně a ceremonie se koná střídavě v Newyorském Hyde Parku a holandském Middelburgu. Tam také medaili za naše rozhlasové stanice převzal v sobotu prezident Tom Dine, který v poděkování vyzdvihl, že poctu přijímá nejen za stanice tak, jak existují dnes, ale i za jejich úspěchy během studené války a jejich důležitosti co by bojovníka za šíření myšlenek svobody a demokracie do budoucna pomocí aplikace nejvyšších žurnalistických standardů přesnosti, vyváženosti a objektivity.

Tom Dine dále poznamenal, že v mnoha zemích Východní Evropy nejsou ještě média zcela svobodná a že stanice budou za tuto svobodu bojovat tak dlouho, dokud bude potlačována a budou se objevovat snahy o kontrolu médií a zdůraznil: "Jelikož vedu organizaci zvanou Rádio Svobodná Evropa, jsem často tázán, zda už Evropa není svobodná. Je sice pravda, že zhroucení komunismu a Sovětského svazu přineslo svobodu mnoha částem Evropy, kterým byla až příliš dlouho odpírána, potlačování projevu tisku, shromažďování však bohužel zůstává na evropském kontinentě stále skutečností."

Tom Dine pak vyjmenoval řadu příkladů nynějšího potlačování svobody projevu, a nakonec zdůraznil, že stejně jako v článku 19 univerzální deklarace lidských práv, tak také v žurnalistickém etickém kodexu Svobodné Evropy a Svobody je zdůrazněno základní právo na hledání, přijímání a šíření svobodných informací a názorů bez ohledu na hranice.

Na závěr je snad také užitečné připomenout ono významné ocenění ze začátku května - tedy udělení nejvyššího lotyšského vyznamenání, řádu 3 zlatých hvězd, naším stanicím prezidentkou Lotyšska, paní Vike Freibergovou. A dvě významná ocenění za tak krátkou dobu zavazují.

rse@rozhlas.cz

Spustit audio

Více z pořadu