Pýthie a plyn

23. září 2010

Delfské věštkyně Pýthie zjevovaly vůli bohů v transu, do kterého upadaly po vdechování par stoupajících z pukliny v zemi. Vědci se přou, jaké plyny to vlastně Pýthiím zatemňovaly mysl. Někteří sázejí na etylen, jiní na kombinaci oxidu uhličitého s metanem a benzenem.

Věštírna při delfském Apollónově chrámu patřila k nejdůležitějším místům antického světa. Do Delf se obraceli pro radu jak obyčejní lidé, tak i vládci mocných říší. Věštírna fungovala déle než tisíc let, i když tamější věštkyně Pýthie dávaly až příliš často na přímé otázky jen vyhýbavé odpovědi. Věštit směly pouze ženy, které usedaly do podzemní kobky na vysoké trojnožce. Podle dobových svědectví vdechovaly páry vycházející z pramene nebo pukliny v zemi. Když pak upadly do transu, zjevovaly v nesouvislých větách vůli bohů. Zákazníkům věštírny tlumočili nesrozumitelné věštby kněží.

V první polovině 20. století byla antická svědectví o okolnostech věštění Pýthií v Delfské věštírně smetena ze stolu jako báje. Přičinili se o to geologové, kteří zkoumali okolí Apollónova chrámu a nenarazili na žádnou rozsedlinu či jinou puklinu, kterou by mohly vystupovat z hlubin země plyny. Rehabilitace se dočkali antičtí autoři až na sklonku 90. let, když americký geolog Jelle de Boer odhalil přímo pod ruinami Apollónova chrámu křížení dvou zlomů. Na jejich průsečíku byly horniny narušeny natolik, že jimi mohly procházet plyny z hlubin. V okolních studánkách našel de Boer stopy etylenu. Tento plyn má za určitých podmínek schopnost stimulovat nervový systém a navozuje u člověka euforii. De Boer je přesvědčený, že Pýthie vděčily za věštecký trans právě účinkům etylenu.

Nejnovější výzkum italského geologa Giuseppe Etiopeho ale nabízí jiné vysvětlení. Podle Italů je ve vápenci pod chrámem příliš málo etylenu, než aby to stačilo na navození transu. Velmi citlivá měření neodhalila v horninách pod Apollónovým chrámem ani stopy po tomto plynu. Zato se Etiopemu podařilo zjistit, že z hornin uniká oxid uhličitý a metan. Ty by mohly v uzavřené podzemní kobce snížit koncentraci kyslíku, a vytvořily by tak podmínky, za kterých by byly Pýthie při věštění přidušené. Plutarchos, který byl v prvním století našeho století knězem delfského Apollónova chrámu, popisuje páry vystupující ze země jako "sladké". Etiope se domnívá, že sladkou vůni by mohly mít nejspíše páry obsahující nízké koncentrace benzenu. Výsledky Etiopeho bádání otiskl vědecký časopis Geology.

De Boer se závěry italského kolegy ostře nesouhlasí. "Všichni víme, jak je benzen jedovatý," řekl de Boer v rozhovoru pro vědecký týdeník Science. "Kdyby jej Pýthie pravidelně vdechovaly, většina by jich zemřela během jediného roku."

Spory o to, jaké plyny uváděly antické věštkyně do transu, zcela jistě neskončily. Další italský geolog Luigi Piccardi souhlasí s Etiopem v tom, že etylen věštecký trans Pýthií nevyvolával. Odmítá ale uvěřit, že za něj byl zodpovědný oxid uhličitý, metan a benzen. Doufá, že záhadu delfské věštírny definitivně rozřeší teprve nový výzkum, který chce co nejdřív zahájit.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.