Pravěké komunitní centrum

9. červenec 2015

Místo plné záhad, které bylo dříve prezentováno jako klasické slovanské hradiště, ale poslední výzkumy ukazují, že jeho využití bylo patrně jiné. Přijměte naše pozvání do lesů u obce Boudy.

Dnes jsme v Archeologickém atlasu Čech nalistovali Boudy v okrese Písek v Jihočeském kraji. Místní pravěké hradiště, nazývané Hrad u Čimelic, bylo do odborné literatury uvedeno už v roce 1867 J. Dastichem, který ho vyložil jako slovanské hradiště, tak jak bylo tehdy zvykem. Následovaly další výzkumy, které hradiště datovaly do období let 600 – 450 př. Kr. a rozšířily možnosti jeho výkladu. Z hradiště považovaného za typickou útočištnou pevnost se stalo víceúčelové „centrální místo“, kde se lidé scházeli při výjimečných událostech.

Kolonizaci této lokality nejspíše vyvolala přítomnost zlatorudných nánosů v řekách Skalici a Lomnici. Hradiště najdeme prakticky ve středu pomyslného kruhu o průměru zhruba12 km, po jehož obvodu najdeme další, menší hradiště doby halštatské jako jsou Orlík, Zvíkov, Zlivice či Zadní Zborovice. Hradiště je na vrcholu kopce v nadmořské výšce547 m v místě, odkud byl vynikající výhled do okolní krajiny.

Vrchol kopce je obehnán dvěma liniemi ohrazení z nasucho kladených kamenů. Plocha vymezená vnějším ohrazením je velká2,3 ha. Zatímco vnější val je v některých místech už sotva znatelný, vnitřní val působí i dnes na mnoha místech velmi monumentálně. Hradiště je celkově poměrně malé, vnitřní ohrazení obepíná plochu zhruba0,5 ha. Velmi zajímavé bylo zjištění, že jednotlivé části valu byly budovány různými technikami, patrně různými skupinami lidí, které se zřejmě držely plánu stavby. Ten udávaly dva podélné pásy kamení, mezi které byly skládány další kameny a navršen z kamení celý val. Při stavbě byl dokonale využit terén. Zatímco na jedné straně je ve valu zhruba metr vysoká vnitřní zeď, tam, kde je příkrý sráz, tato zeď schází.

Z výletu na lokalitu nazývanou jako Hrad u Čimelic

Hradiště bylo velmi důkladně prozkoumáno, přesto zůstává velké množství otázek. Jednou z největších je využití celého areálu. V prostoru hradiště nebyly nalezeny žádné stopy zahloubených objektů. Snad šlo o centrum, kam lidé přicházeli například při slavnostních událostech – o jakési komunitní centrum, jak jsme si prozradili také s PhDr. Dagmar Dreslerovou, Ph.D. při naší cestě na hradiště. První část si můžete poslechnout a využít i jako malého audioprůvodce v terénu. Plánky najdete v Archeologickém atlasu Čech anebo v jeho webové verzi.

Dosud jsme v seriálu navštívili hrad Pořešín, jeskyni Koda a hradiště Boudy, kam nás zavedou další kroky se můžete dozvědět zde.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio