Potřebujeme češtinu? A jakou?

23. září 2010

Česká komise UNESCO, Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR uspořádaly u příležitosti vyhlášení 21. února organizací UNESCO Mezinárodním dnem mateřského jazyka kolokvium s názvem Potřebujeme češtinu? A jakou? Nabízíme vám kompletní zvukový záznam.


Zahájení
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně České komise UNESCO

0:00
/
0:00

Prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc., prorektor UK

0:00
/
0:00

Čeština, češtiny a jejich proměny v čase
Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., MFF UK Praha

0:00
/
0:00

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., FF UP v Olomouci, TU v Liberci

0:00
/
0:00

Jazyková kultura a výchova v současné české společnosti
Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., FF UK v Praze

0:00
/
0:00

Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., PdF, Ostravská univerzita v Ostravě

0:00
/
0:00

Doc. PhDr. Zdeňka Hladká, PhD., FF MU Brno

0:00
/
0:00

Dotazy a diskuseČeština v médiích a v politice
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., FSV UK Praha
(Profesor Kraus byl nedávno hostem pořadu Vstupte!)

0:00
/
0:00

Vliv dokumentů EU na češtinu
Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., ÚJČ AV ČR, v.v.i.

0:00
/
0:00

Čeština v globalizujícím se světě
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., ÚJČ AV ČR, v. v. i.

0:00
/
0:00

PhDr. Petr Nejedlý, ÚJČ AV ČR, v. v. i.

0:00
/
0:00

Dotazy a diskuse

Spustit audio

Věda na sítích

Obrázek
Věda On Air na Facebooku