Po schodech, které nikam nevedou

12. říjen 2011

Schody, o kterých nikdo neměl tušení, místnost s původní kamennou podlahou anebo černá kuchyně. To jsou jen některé z nálezů, které přinesl uplynulý rok na tvrzi ve Vyšehořovicích nedaleko Prahy.

Každoročně se zde před Dny evropského dědictví odehrávají Slavnosti na středověké tvrzi, které návštěvníkům představují další pokroky při práci na její obnově. Součástí slavností jsou, kromě tradičního občerstvení a různých suvenýrů, také přednášky a komentované prohlídky. V letošním roce bylo navíc připraveno promítání starých fotografií z průběhu prací i archivních snímků z počátku 20. století, což dokazuje naše fotogalerie.

Tvrz, anebo hrad?
Tvrz ve Vyšehořovicích prošla velmi složitým a ve všech úrovních zajímavým stavebním vývojem. V počátcích ji tvořila věž s opevněním a lehčí zástavbou kolem. I když ještě v 19. století část věže stála, dnes už ji můžete vidět jen v náznaku na nádvoří. V té době šlo ovšem jen o řadovou tvrz. Její význam vzrostl na konci 14. století, kdy zde vznikla další zástavba. Bylo postaveno branské stavení v nároží s průjezdem a menší brankou.

V pozdní gotice majitel postavil veliký, dodnes částečně zachovaný palác. Prohlédnout si můžete suterén i přízemí, zachovala se také část patra. Palác na první pohled upoutá krásnými pozdně gotickými portály, které dokládají vynikající kamenickou práci. V té době už se tvrz svou výstavností blížila malému hradu. Během 16. století začala být využívána jako hospodářské stavení a dodnes ji najdete v areálu bývalého JZD.

Novodobé dějiny
Libuše Linhartová získala tvrz v restituci, jako součást pozemku. Postupně se svými spolupracovníky navrací tvrzi její dřívější lesk. Po odstranění náletových dřevin a odvozu desítek kontejnerů s odpadem přišly na řadu také stavební práce. Při každoročních zářijových slavnostech čekají na návštěvníky vždy nějaké novinky. Například v loňském roce vzbudila největší pozornost vyčištěná cisterna na vodu v gotickém sklepení paláce. V letošním roce se pozornost zaměřila na dostavbu nároží, které se zřítilo v roce 1994.

Tvrz lákala ještě před zahájením slavností

Schody do nebe
První etapa prací na dostavbě spočívá především v postupném odstranění suti z nároží, která pod sebou ukryla řadu zajímavých prvků. Jedním z největších překvapení bylo objevení zbytků původního schodiště do prvního patra nad současnou hlavní branou do tvrze nebo zbytky okna do místnosti s původní gotickou kamennou podlahou a částečně dochovaným klenutým stropem. Pozorní návštěvníci se v průběhu přednášek mohli dozvědět také informace o další klenuté místnosti, která navazuje na letos odhalenou. Dříve byla využívána jako černá kuchyně, jak prozrazují také vestavěné zbytky komína do obvodové zdi. Ovšem na její zpřístupnění si budeme muset ještě počkat.

Pokud se podaří sehnat dostatečné množství financí, celý projekt by mohl být hotový během 6 až 7 let. Práce jsou rozděleny do několika etap. První začíná uvnitř tvrze a po odstranění suti počítá se zastřešením klenutých místností pultovou střechou s hřebenem mezi druhým a třetím patrem obvodové zdi. Mělo by jít o jedinou stavbu v areálu jinak otevřené zříceniny, která by mohla být využita například jako malé muzeum představující dějiny tvrze.

Na mnohých místech byla pro děti připravena soutěž. Stačilo jen najít instrukce.

Od loňských slavností se opět v pracích značně postoupilo. Za pomoci financí z Ministerstva kultury se podařilo zpevnit korunu vnitřní hradby. Z dotace získané přes Region Pošembeří o.p.s. byly zahájeny práce na obnově nároží. Kromě odhalení zaklenutých místností a schodiště, byly odkryty také původní omítky, které jsou v současné době restaurátorsky zajištěny, aby nespadly. Příběh tvrze ve Vyšehořovicích tak stále nekončí.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio