Paulína Tabery

Socioložka / Sociologist

Paulína Tabery je česká socioložka, která se zaměřuje na proces formování a změny veřejného mínění, interpersonální a mediální komunikaci a veřejné mínění a politickou komunikaci.

Vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze: žurnalistiku, mediální studia, veřejnou a sociální politiku a od roku 2017 se věnuje studiu sociologie v rámci doktorského studia.

Působí na Sociologickém ústavu AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění a je spoluautorkou výzkumu Rozděleni svobodou, který byl publikován Českým rozhlasem.

Paulína Tabery is a Czech sociologist who focuses on the process of forming and changing public opinion, on interpersonal and media communication and public opinion and political communication.

She graduated from the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague in journalism, media studies and public and social policy, and since 2017 she has been studying sociology as part of her doctoral studies.

She works at the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic and at the Public Opinion Research Centre. She has co-authored the research called Divided by Freedom, which has recently been published by Czech Radio.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové