Padělaná zrada

22. září 2010

Nechali Britové zabít na konci války Heinricha Himmlera, aby neprozradil spojencům, že s ním sjednávali separátní mír?

Britský historik Martin Allen vzbudil před časem pozornost dokumenty, které dokazovaly, že Heinrich Himmler nespáchal v britském zajetí sebevraždu, ale byl zabit. Důvodem mělo být "zametení stop" po tajných vyjednáváních, která vedli Britové za druhé světové války s Němci za zády svých spojenců a která měla Británii zajistit separátní mír. Tato jednání měla být podstatně rozsáhlejší než pokusy o dohodu o kapitulaci německých vojsk v severní Itálii, jež vedl v březnu 1945 za Brity Allan Dulles s německým generálem Karlem Wolffem ve Švýcarsku v rámci operace Sunrise.

Čelní představitelé protiněmecké koalice podezírali z tajných jednání s Německem jeden druhého. Britové a Američané nevěřili Rusům. Rusové na oplátku podezírali ze separátních jednání Británii a Spojené státy. Martin Allen přišel s třemi desítkami dokumentů, které měly dokazovat, že Britové nebyli podezíráni neprávem. Dokumenty měly ležet v britském Národním archivu.

Řada historiků odmítala Allenovým důkazům uvěřit a žádali ředitele Národního archivu Davida Thomase, aby pravost dokumentů prověřil. Své pochyby však nepodepřeli hodnověrnými důkazy, a tak Thomas váhal. K akci jej pohnul až novinář Ben Fenton, který dokumenty v Národním archivu prostudoval. Ten předložil Thomasovi konkrétní fakta - pod podpisy na jednotlivých dokumentech našel stopy po linkách napsaných tužkou, jako kdyby si někdo podpisy nejprve zkoušel. Také slovní zásoba podle Fentona neodpovídala britské angličtině poválečných let.

Experti ze Scotland Yardu si vzali dokumenty do parády a záhy bylo jasné, že Martin Allen nejprve listiny vyrobil a pak je uložil do archivu, aby je mohl "objevit" a napsat podle nich knižní bestseller na téma "jak Britové zabili Himmlera".

Prokurátor Allena neobvinil jen vzhledem k jeho chatrnému zdraví. Historik však prostřednictvím svého právníka jakoukoli účast na podvrhu odmítá. "Kdyby pan Allen věděl, že jde o padělky, pak by chtěl vědět, kdo je jejich autorem a proč je vyrobil," řekl Allenův právní zástupce.

Zvukovou podobu této zprávy jste mohli slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 28.11.2008 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio