Otec rozhlasu Miloš Čtrnáctý

13. březen 2014

"Rozhlas je instituce demokratická, a proto nesmí sloužit jen určitým vrstvám, nýbrž musí mít program co nejširší," napsal v březnu 1925 šéfredaktor rozhlasového věstníku Radiojournal a jeden z "otců zakladatelů" rozhlasového vysílání v Československu Miloš Čtrnáctý (1882-1970).

Z jeho životopisných údajů mě na M. Čtrnáctém zaujal fakt, že jedním z jeho gymnaziálních učitelů byl i Alois Jirásek a za spolužáka měl Jaroslava Haška. Všechny spojovalo Gymnázium v Žitné ulici Praze. Miloš Čtrnáctý po studiích nastoupil do redakce časopisu Čas, který vedl Jan Herben. Novinářské práci se věnoval po zbytek života.

V roce 1922 se Čtrnáctý setkal s ing. Eduardem Svobodou a zanedlouho společně podali žádost o udělení koncese na první radiofonické vysílání na území Československa a ve spojení se společností Radioslavia pak založili Radiojournal. Tato společnost byla ustavena 7. června 1923, tedy v době, kdy už vysílání z kbelského stanu probíhalo.

V samotných začátcích měl Miloš Čtrnáctý významnou úlohu při koncipování programu vysílání. O tom, co měl na starost, uvedl: "...jednati s účinkujícími pro Radiojournal, stanoviti denní program, avizovati jeho publikaci a dohlížeti na provoz v ateliéru vysílací stanice."

Mezi jeho další nesporné zásluhy patří zavedení zpráv České tiskové kanceláře do vysílání, pravidelné vysílání hudebních i slovesných pořadů a dal iniciování prvního sportovního přenosu (boxerské utkání 2. srpna 1924).

Archivní ukázka je z roku 1963, kdy se slavilo 40. výročí rozhlasového vysílání, v ukázce vzpomíná Miloš Čtrnáctý na úplné začátky vzniku Radiojournalu. Zazněla v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 23. 5. 2008.

autor: Petr Mančal
Spustit audio