Nález chrámu v Tell Tayinatu

22. září 2010

Vykopávky kanadských archeologů v Tell Tayinatu na jihu Turecka vrhají světlo do temné historie z přelomu doby bronzové a železné.

Na rozmezí 10. a 9. století př. n. l. vyrostl na jihu dnešního Turecka v citadele dávného města Kunulua monumentální chrám. Přechod od doby bronzové k době železné byl obecně provázen kulturním úpadkem, válečnými konflikty, vpády a exody, jež jsou zachyceny například v homérských eposech nebo ve Starém zákoně. Kraji kolem dnešního Tell Tayinatu jako by se tento chaos vyhnul.

"Z našich vykopávek si pomalu skládáme obrázek, z kterého vysvítá, že v tomto období bylo na místě dnešního Tayinatu hlavní město mocné říše," říká archeolog Timothy Harrison z Torontské univerzity, který výzkumné práce řídí. "Zvláště zajímavý je fakt, že zdejší osídlení z počátků doby železné přímo navazuje na starší osídlení z doby bronzové nebo ještě spíše je jeho pokračováním."

Podle Harrisona to znamená, že chaos a úpadek na přelomu doby bronzové a železné nedokázal přerušit vládu některých dynastií. Kunulua byla jedním z takových "ostrovů stability". Tamější králové ovládali rozsáhlé území sahající na jihu až do dnešní západní Sýrie a jejich říše zjevně prosperovala.

Přesto město a chrám nakonec neunikly zkáze. Bohatství Kunuluy zlákalo asyrská vojska krále Tiglatpilesara III. V roce 738 př. n. l. bylo město dobyto a chrám vypleněn. Centrální místnost chrámu nese stopy po silném požáru. Archeologové tu našli zbytky zuhelnatělých trámů, ohněm těžce poškozené cihly, značné množství roztaveného bronzu, zlomky ozdob ze slonoviny a útržky zlaté a stříbrné fólie. Jde patrně o pozůstatky nábytku, jímž byl chrám vybaven. Vykopávky v nejposvátnější části chrámu budou pokračovat v letošním létě.

Zvukovou podobu této zprávy můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 17. 4. 2009 v 9:00.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio