Klima se mění v počítači před očima

3. březen 2006

Vědci z NASA ve spolupráci s univerzitou Columbia v New Yorku vytvořili počítačovou simulaci, která dokáže dosud nejpřesněji modelovat možné klimatické změny. Správnost jejího fungování si ověřili na poslední době ledové.

Simulace označovaná jako GISS Model E-R pracuje s modelováním podnebí založeném na datech o stavu oceánů a atmosféry. Její správnost se rozhodli programátoři a klimatologové otestovat v historii. Klima se na Zemi měnilo už vícekrát. Největší výhodu pro vědce představuje fakt, že vědí, jak změna proběhla a jaké měla důsledky pro celou planetu. GISS proto dostal jako svůj první úkol matematické modelování konce poslední doby ledové. Vědcům zatím sloužily pouze nepřímé důkazy, jako průzkumné vrty do ledovců, analýza pylů dávných rostlin nebo charakteristické znaky některých minerálů. Na jejich základě vytvořili pravděpodobný průběh konce doby ledové, tedy poslední velké klimatické změny, která zatím naši planetu postihla. Program GISS pak měl dojít nezávisle ke stejným výsledkům, ovšem na základě trochu jiných vstupních dat. Tím by se potvrdila správnost jeho fungování a pravdivost zvoleného matematického modelu.

Před 8000 lety se klima výrazně proměňovalo. Právě tehdy začala naše současná klimatická éra. Změny podnebí tehdy způsobil ustupující ledovec. Jak tál, dostala se do severního Atlantiku obrovská množství vody, která ovlivnila mořské proudy. (Právě díky nim se přenáší teplo po planetě Zemi.) Změny mořských proudů pak způsobily pokles teplot v některých místech severní polokoule.

Závěry modelu se po téměř rok trvajícím výpočtu shodují s předchozími předpoklady. Přesto neměla globální klimatická změna, alespoň podle modelu, zdaleka tak dramatický průběh, jak by se mohlo zdát. Čím jižněji, tím byla změna klimatu méně výrazná. Zadaná vstupní data byla přitom krajně nepříznivá. Počítala s co nejrozsáhlejším táním ledovců. Přesto se oceánské proudy po čase začaly vracet do původního stavu.

GISS Model E-R

Vědci z NASA předpokládají, že by se v současnosti něco podobného nemohlo opakovat, tedy alespoň ne v takovém rozsahu. Nicméně podmínky tenkrát a dnes jsou odlišné, takže model může přinést při modelování naší klimatické budoucnosti zcela jiné výsledky. Analýza klimatické změny na konci poslední doby ledové pouze ověřila funkčnost modelu.

autor: Luboš Veverka
Spustit audio

Více z pořadu