Kabala - mystika v módě (II.)

24. září 2010

V poslední době prožívá studium kabaly nebývalý rozmach. Co to však znamená? Naplňují se snad akademie a rabínská učiliště přílivem židovských mužů, všestranně vzdělaných ve své víře, prahnoucích po mystické cestě vedoucí k pravému poznání Boha a nápravě světa?

Kdepak. Mezi nejpoctivější návštěvníky rychlokurzů kabaly dnes patří hollywoodské celebrity a jen málokterá z nich je židovského vyznání. Madonna, Britney Spears, Demi Moore, Paris Hilton, boxer Mike Tyson - tito všichni podle bulvárního tisku objevili hlubokou moudrost ukrytou v tisíciletí starém židovském učení. Opravdu? A proč je kabala najednou tak přitažlivá?

Důvody bohužel nejsou jiné než komerční. S nástupem postmoderny v druhé polovině 20. století mnozí spisovatelé a intelektuálové objevili přitažlivou a působivou záhadnost kabaly - příkladem jejího využití může být slavný "kabalistický román" Umberta Eca Foucaultovo kyvadlo. Když pak počátkem 90. let slavila svůj veliký comeback mystika hnutí New Age, "náboženský trh" potřeboval něco, co tu ještě nebylo; něco víc než "otřepanou" jógu nebo "nudný" buddhismus.

Šance se tedy chopil Philip Berg (původně Feivel Gruberger), jenž stanul v čele mezinárodní společnosti "The Kabbalah Centre." Philip Berg o sobě prohlašuje, že je rabínem ordinovaným na jeruzalémské rabínské škole Kol Jehuda (škola to ale vehementně popírá; Berg měl být podle jiných zdrojů "ordinován" přes internet) a doktorem (neuvádí konsistentně čeho). Jeho centrum začalo v rozporu s předpisy judaismu nabízet kurzy kabaly zájemcům bez ohledu na věk a vyznání.

Logo

V jeho pojetí je kabala praktickým nástrojem k dosažení sebe-naplnění, harmonického partnerského vztahu, kariérního úspěchu, zdraví - a to podle možnosti snadno a rychle. V jádru už nestojí pravé poznání Boha a záchrana světa, nýbrž především naplnění vlastních potřeb a přání. Časopis Jewsweek pro tento fenomén našel i přiléhavé označení "McMysticism".

Logo

Chasidský rabín z Jeruzaléma a odborník na židovskou mystiku Adin Steinsaltz přirovnal vztah mezi Bergovou verzí židovské mystiky a opravdovou kabalou k vztahu "mezi pornografií a láskou. Pornografie je bytostně bezduchá, nepřináší s sebou žádné závazky. Je to jen využívání vnějších znaků. Oni dělají to samé." Ostatně, pop-mystika přináší stejně jako pornografie také obrovské zisky.

Červený náramek, který podle "The Kabbalah Centre" chrání před uhranutím (hebr. ajin ha-ra), stojí 36 dolarů (nosí jej Madonna i Britney Spears), speciální minerální voda obsahující "staletou moudrost v každé kapce" stojí 15 dolarů. Vlastní vydání Zoharu stojí v centru až pětkrát víc než jinde. "Rabi" Berg a jeho synové jsou také plodnými autory kabalistických příruček. Není proto divu, že příjmy jejich organizace činily v roce 2000 víc než 5 milionů dolarů. A to nesmíme zapomenout na štědré příspěvky od hvězd filmu a populární hudby.

Proč vůbec jsou Bergovy kurzy tak přitažlivé pro celebrity? Sociolog Charles Schwartz uvedl pro časopis Jewsweek jednoduchý důvod: "Životy celebrit jsou do té míry oloupeny o jakýkoliv skutečný smysl, že jej musí vyhledávat na těch nejabsurdnějších místech." A v dnešní složité době nejsou celebrity jedinými "hledači smyslu" - mnozí lidé unavení ubíjející realitou se snaží vyhlédnout za horizont své stávající situace k něčemu hodnotnějšímu. Člověk prahnoucí po smyslu - často jakémkoli smyslu - se však stává snadnou kořistí nebezpečných kultů a sekt.

"The Kabbalah Centre" už několik let čelí ostré kritice židovských ortodoxních kruhů a anti-kultovních hnutí, která mu vytýkají uzavřenost a nátlakové metody, jimž údajně podrobuje své členy. Tato obvinění nedávno získala konkrétní podobu. Ředitel telavivského centra společnosti Shaul Youdkevitch je trestně stíhán, protože podle obvinění psychicky zmanipuloval umírající ženu a přinutil ji věnovat centru víc než 60 tisíc dolarů. Manžel zesnulé Ley Zunisové Boris Zunis tvrdí, že Youdkevitch přislíbil jeho ženě umírající na rakovinu úplné uzdravení, věnuje-li centru 36 tisíc dolarů. Později, přestože se stav nemocné nezlepšil a finanční situace pětičlenné rodiny nebyla dobrá, Youdkevitch požádal Zunisovy o dalších 25 tisíc dolarů. Manželé zaplatili, nicméně Lea v srpnu letošního roku zemřela. "The Kabbalah Centre" obvinění odmítá, Youdkevitch se již nicméně stihl octnout ve vyšetřovací vazbě.

"The Kabbalah Centre" tedy zůstává spíše odstrašujícím příkladem komercionalizace náboženství v dnešní konzumní společnosti. Kdo chce proniknout do tajů (nejen) židovské mystiky, nemůže se spoléhat na draze zaplacené rychlokurzy, nýbrž jen na mnohem namáhavější cestu náboženské praxe, jíž je mystika možným, ale ne nutným vyvrcholením. Ostatně, ani šestileté dítě se nemůže přihlásit rovnou do doktorského studia.

autor: Milan Žonca
Spustit audio