Jiří Berounský: Jak končí klimatická konference

Hovořím o změnách klimatu a začnu od konce. Totiž o těch katastrofických následcích, neučiní-li lidstvo rychle nějaké smysluplné rozhodnutí.

Prezident tichomořského ostrovního státu Kiribati vyzval na konferenci o klimatu v Paříži ve svém emotivním projevu k plnění závazků jednotlivých zemí, protože jeho státu-ostrovu hrozí zatopení.

Zatopení ostatně hrozí všem níže položeným přímořským částem mnoha zemí. Holanďané by museli zvýšit své hráze, s vodou by bojovali Dánové, potíže by měli Belgičané, Francouzi i Angličané a to mluvíme jen o Evropě. A vynechali jsme mnohé státy.

Od roku 1901 do roku 2010 stoupla hladina oceánů o čtrnáct centimetrů, do roku 2100 může stoupnout takřka o jeden metr. To vše alespoň tvrdí Lidové noviny při příležitosti zahájení oné klimatické konference.

Čtěte také

Nyní si zopakujme, co je toho příčinou. Příčinou je zvyšující se teplota zeměkoule, která má za následek tání ohromné masy ledovců, jež potom zvyšují hladiny oceánů.

A podle odborníků je extrémně pravděpodobné, že za oteplováním stojí lidská aktivita, konkrétně zvyšující se množství tak zvaných skleníkových plynů, z nichž má dominantní postavení oxid uhličitý. Ten totiž vzniká při každém hoření, při mnohých výrobních operacích i při provozu automobilů.

Průlomovou energetickou koalici tvoří více než 25 investorů z 10 zemí

Největší masy oxidu uhličitého vznikají v uhelných elektrárnách a jsou tedy uhelné elektrárny jaksi prvé na ráně. A proč ony skleníkové plyny, respektive oxid uhličitý, vznikající při spalování, má mít na svědomí zvyšující se teplotu zeměkoule? Protože propouští sluneční záření, ale údajně nepropouští zpět do atmosféry dlouhovlnné záření tepelné a proto se pod tímto krunýřem zvyšuje teplota.

Protože vědci si byli tohoto nebezpečí vědomi, stalo se omezování exhalací oxidu uhličitého ambicí agendy, zvané Kjótský protokol – podle města Kjóto v Japonsku, v němž byl před lety podepsán. Mnozí velcí znečišťovatelé, jako USA, Čína nebo Indie však k Protokolu tehdy nepřistoupili.

Čtěte také

Dnes je situace ale jiná, protože i významní státníci velkých zemí si uvědomují nebezpečí, před nímž lidstvo stojí. Proto byla zorganizována konference o klimatu v Paříži, jíž se v jejím úvodu zúčastnili takřka všichni představitelé států, včetně těch, kteří jsou nejvíce odpovědni za ono zvyšování teploty.

Jsme první generací, řekl prezident Obama, která cítí klimatickou změnu a poslední, která s tím může něco udělat, konec citátu. Věříme proto, že naše generace s tím opravdu už něco udělá.