Jak se tvarují a brání buňky

22. září 2010

Když pozorujeme, jak ze semena klíčí rostlina, vidíme, že vždy neomylně vyroste kořen i stonek na správném místě - říká se tomu polarita rostlin. Tento složitý proces začíná už v buňce. Různé specializované struktury se v ní často na jednom místě vytvářejí a na jiném jsou dále zužitkovávány.

Tento proces musí být řízen. U živočichů už byl popsán bílkovinný komplex, který za složitý transport v buňce odpovídá. Jakým způsobem se to děje u rostlin, popsali nedávno vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR spolu s americkými a německými kolegy. O vysvětlení, jak vlastně dochází k tvarování buňky, požádala kolegyně Dagmar Jáňová vedoucího českého výzkumného týmu RNDr. Viktora Žárského.

autor: Dagmar Jáňová
Spustit audio