Hrad, kam vstupenkou je jízdenka

3. leden 2012

Tentokrát se společně vydáme po stopách hradu na samém jižním okraji Středočeského kraje. Stojí v místech železniční tratě z Písku do Zdic a pokud se rozhodnete touto trasou jet, pak hrad budete mít do slova na dosah ruky - vlak totiž projíždí přímo zříceninou Hrochova Hrádku. Pokud pojedete autem, pak je pro vás cílovým navigačním místem Dobrá Voda u Březnice.

Hrochova Hrádku si všiml ve své knize Hrady, zámky a tvrze království českého už na přelomu století August Sedláček.
"Nedaleko Dobré Vody leží zajímavé hradiště nebo starodávný hrádek s mohutnými zbytky středověké tvrze. Z původního hrádku zbyly na straně severní a východní vysoké valy, na straně východní kromě toho mělký příkop, jakožto pozůstatek bývalého celého hrazení, jehož celá jižní strana při stavbě dráhy a čásť východní ohrady nedávno od majetníka pole na hradišti ležícího rozkopány byly. Nicméně lze ze zbytků, které na oné straně dráhy zůstaly, původní rozsáhlosť hradiště velmi přesně poznati."

Jaký je dnes Hrochův Hrádek?
A jak vypadá Hrochův Hrádek dnes? Co se z něj ještě dochovalo a co tak můžeme vidět? O tom nám může více povědět profesor Tomáše Durdík z Archeologického ústavu AV ČR.

Logo

A podívejme se ještě jednou do knížky Augusta Sedláčka:
"Tvrz stojíc v západním úhlu hradiště neměla zvláštního opevnění, neboť starodávný hrad byl jí předhradím, an panský dvůr, štěpnice a zahrady obsahoval. Rohy tvrze obráceny byly ke čtyřem úhlům světovým. Z mohutného tohoto stavení zbyla toliko větší polovice na tu stranu k severovýchodu, neboť ostatek se již před lety byl sřítil. Avšak i ze zachovaných zbytků lze o bývalé celosti a vnitřním rozdělení souditi."

Minulost není příliš prozkoumaná
Poskládat obrázek o minulosti Hrochova Hrádku není snadný úkol, jak potvrdil prof. Tomáš Durdík.

Logo

"Jakož svědčí starožitný název Hrochův Hrádek, bydlil na něm v dobách dávných, tj. nejpozději ve 13. věku vladyka Hroch. Jako se stalo u Havraně a jiných staročeských hradů, postavena na hradišti tvrz pozdě teprve, a to asi v polovici 15. věku. Lze totiž za to míti, že by se v bohatých sbírkách pamětí v Třeboni, na Orlíce a u sv. Máří v Praze uložených zajisté nějaká zmínka o té tvrzi našla, kdyby byla stála."

Bez zajímavosti ovšem není ani samotný název místa - Hrochův Hrádek. Kde se tedy vzal v Čechách hroch?

Logo

Smutné časy na Hrochově Hrádku
"Václav Bechyně z Lažan prodal roku 1584 ves Nestrašovice Přibíkovi Bukovanskému z Bukovan. Ve prodeji tom již se ani Hrádek nepřipomíná, ač lze za to míti, že ještě mnoho zdiva stálo. I jméno jeho se zapomenulo. Balbín a Beckovský znali toliko 'hrad pustý při Stražišti'." Tak připomíná konec Hrochova Hrádku August Sedláček. Otevřít tak můžeme další kapitolu a to samotného přístupu ke zříceninám, který je v mnohých ohledech opravdu nelidský.

Pokud se na Hrochův Hrádek vypravíte, možná se vám budou hodit i další tipy na zajímavá místa v okolí.

Logo

Hrochův Hrádek určitě za návštěvu stojí. Své kouzlo nabízí nejen ve dne, ale také v noci, jak můžete vidět i v naší fotogalerii.
Svou na první pohled temnou stránku nám za týden představí další zřícenina. Tentokráte se s profesorem Tomášem Durdíkem vydáme na místo kousek od Čáslavi. Jen pár metrů od domků najdete opravdu maličkou louku se zbytky vysokých zdí hradu Chlum. Zároveň vás na první pohled upoutá hned několik otvorů do země.... Právě tak na sebe upozorňuje podzemí této zříceniny. I tam se v příštím týdnu společně podíváme.

Logo
autor: Adriana Krobová
Spustit audio