Hnutí Duha: Prospalovnový návrh ministerstva demotivuje občany ke třídění odpadu

20. květen 2015

Odpadová novela, kterou se bude zabývat sněmovna, bude zřejmě obsahovat zákaz skládkování. Co se nepodaří vytřídit a recyklovat, by mělo skončit ve spalovnách.

Novela také zvyšuje poplatek za skládkování, který je ale podle některých zbytečný a pro občany demotivující.

Hnutí Duha tvrdí, že tento „prospalovnový“ návrh přenese náklady na spalování odpadu na obce a domácnosti.

„Teplárenská sdružení a investoři se zájmem stavět spalovny se velmi těší až novela projde,“ uvedl v Ranním Plusu odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Podle něj z novely důraz na recyklaci nijak nevyplývá. I obce, které odpad třídí, budou platit tzv. účelovou složku.

„Účelová složka motivuje ne k recyklaci, ale ke spalování,“ varoval Kropáček.

Nové spalovny stavět nebudeme, slibuje ministerstvo

„Česká republika nesplňuje limity a cíle Evropské komise v odpadech, a skládkování je nepřijatelné,“ vysvětluje ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart.

Proto bude v následujících letech nutné skládkování zamezit a odpady využívat materiálově nebo energeticky.

O obavách nevládních organizací z protežování energetického využití odpadu spalováním Manhart tvrdí:

„Jsou zcela liché. V České republice jsou pouze tři spalovny. Podporujeme výstavbu kompostáren a další projekty na třídění, separaci a využití odpadu.“

Podle ředitele odboru odpadů bude účelová složka poplatkem za skládkování. “Obec a tak vlastně občan budou platit za odpady, které nevytřídí.“

„Ani euro nešlo na vybudování spalovny nebo skládky. Nemusíte mít obavy,“ uklidňuje Jaromír Manhart.

autoři: rkr , oci
Spustit audio