Enzym, který slouží i škodí zároveň

Obstruktivní spánková apnoe, porucha dýchání ve spánku vyvolaná překážkou v horních cestách dýchacích, zvyšuje riziko srdečních a cévních onemocnění. Příčinu ale zatím nelze snadno odstranit.

Výzkum probíhající na Emoryho univerzitě v Atlantě pomohl odhalit enzym, který ovlivňuje cévy v plicích. Během studie byly laboratorní myši podrobeny kyslíkové deprivaci, aby se tak napodobily projevy spánkové apnoe. Nedostatek kyslíku u nich způsobil plicní hypertenzi - stav, kdy cévy plic kladou takový odpor, že pravá strana srdce nemůže plně pracovat. V plicních cévách se totiž následkem nedostatku kyslíku tvoří více NADPH oxidázy - enzymu, který ruší signál k odpočinku cév.

Za normálních okolností je ale enzym tělu prospěšný. Vytváří volné radikály, které používá imunitní systém k zabíjení bakterií. Není ho tedy možné jen tak utlumit, protože by se tím oslabila odolnost vůči infekcím. Podle týmu profesora Harta je proto nutné použít nepřímý zásah tak, aby nedošlo k oslabení imunity. Hledání cest, jak omezit projevy problematického enzymu, by mělo přispět k prevenci plicní hypertenze.

Spustit audio
autor: redakce ČRo Leonardo