Duchovní představitel woodoo vyhlásil na Haiti válku evangelikálům

2. březen 2010

Duchovní vůdce haitských vyznavačů náboženství woodoo vyhlásil válku evangelikálům. Všímá si toho francouzská agentura AFP, která konstatuje, že silná prohlášení přišla po incidentu, ve kterém měli evangelikálové napadnout účastníky obřadu za oběti nedávného zemětřesení. Obřad probíhal v jednom ze slumů v hlavním městě Port-au-Prince. Počet obětí zemětřesení se odhaduje na 200 000.

Agentura cituje Maxe Beauvoira, který říká: "bude to otevřená válka. Je nešťastné jít do ní ve chvíli, kdy všichni trpí. Ale když to chtějí, tak to budou mít." Korespondent agentury se s představitelem náboženství woodoo sešel v jeho domě, který je současně chrámem. Nachází se mimo hlavní město, jež bylo zčásti srovnáno se zemí. Po zemětřesení je bez přístřeší milion obyvatel, mnoho z nich právě z hlavního města.

Podle policie došlo k incidentu tak, že pastor vyzval své následovníky, aby obřad woodoo napadli. Ti pak po nich házeli kamení. Údajný místní policejní inspektor mluvil s kazatelem, ale uvedl, že nebyl nikdo zatčen. Představitel woodoo viní evangelikály, kteří přinášejí na Haiti velkou humanitární pomoc, z toho, že ji využívají k "získávání duší". "Nejradši bych je viděl všechny svázané a hozené do moře," prohlásil doslova a dodal: "doufám, že ti nejlepší nasednou na letadlo a v pokoji utečou."

Na otázku, zda tedy vyzve své následovníky k násilí, ale odpověděl, že ne, protože "woodooisté" - jak je označil - se neutíkají k násilí. Stali se ale podle něj obětí agrese a musí reagovat stejnou agresí. Nechce prý ale, aby byli evangelikálové zabíjeni. Předpokládá se, že zhruba polovina obyvatel Haiti vyznává náboženství woodoo, ačkoliv mnozí z nich kombinují svoji příslušnost i s jiným náboženstvím, většinou křesťanstvím. Woodoo je úzce spojeno s tamní kulturou.

Jeden z kněží woodoo vedl dokonce povstání proti koloniální nadvládě v 18. století. V poslední době jsou v této zemi ale stále úspěšnější evangelikální misie. Kazatel jednoho z baptistických sborů na předměstí Port-au-Prince jménem Sainvoyus Raymond například uvedl, že po zemětřesení se jenom v jeho sboru obrátilo více než 200 lidí, mnozí z nich byli předtím následovníky woodoo. Jsou prý přesvědčeni, že Bůh zasáhl jejich zemi.

Tento kazatel ovšem odsuzuje incident, při kterém křesťané napadli woodooisty – a ani si nemyslí, že zemětřesení bylo nějakým Božím trestem na Haiti. Kdyby tomu tak bylo, pak by šlo o trest za všechno zlo, které se v zemi děje, včetně únosů a násilí. Každý by podle něj měl mít svobodu vyznávat takové náboženství, které si zvolí - uzavírá svoji reportáž agentura AFP.

autor: Daniel Raus
Spustit audio